Update Coronavirus: Leppehiem sluit voor bezoek

Het kabinet heeft vandaag het besluit genomen om alle verpleeghuizen in de ouderenzorg preventief te sluiten voor bezoek en voor alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Dit geldt ook voor Leppehiem. Dit betekent dat onze bewoners geen bezoekers meer mogen ontvangen. Uitzonderingssituatie zijn verwanten van bewoners die zich in een palliatieve fase bevinden. Hiervoor worden maatwerk afspraken gemaakt via de verpleegkundige.

De maatregel gaat in op vrijdag 20 maart en duurt in eerste instantie tot en met 6 april.
Deze ingrijpende maatregel is nodig om onze bewoners, hun naasten en collegae te beschermen.

Beroep op begrip en medewerking
Het kabinet realiseert zich dat dit een zware, maar onontkoombare maatregel is met veel impact voor bewoners, familieleden, bekenden, verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde en anderen in de verpleeghuizen. Ook wij, Leppehiem, ervaren dit zo en snappen dat dit voor een ieder erg lastig is.

Wanneer u kleding wast en/of boodschappen doet voor uw familielid
We streven ernaar om hier begin komende week een oplossing voor klaar te hebben. Wanneer de was en boodschappen tot maandag kunnen wachten, dan zou dat fijn zijn. Wanneer dit niet lukt, kunt u de boodschappen en schone was bij de deur zetten en aanbellen. Er komt dan iemand van Leppehiem naar buiten om de was/eten mee naar binnen te nemen.