Aangescherpte bezoekregeling Leppehiem

Net als in de rest van Nederland maakt Leppehiem zich ook zorgen omtrent Corona. Na de sluiting van onze locatie in het voorjaar 2020 hebben we gezegd: “Dit nooit weer”. Op dit moment is de vraag of we dat wel kunnen volhouden. Om ons heen zien we dat sommige organisaties weer overgaan tot sluiting. Met het hoge aantal besmettingen in Friesland en een nog besmettelijker Britse variant van het coronavirus in omloop (ook in Friesland!), wordt sluiting helaas ook voor ons weer een scenario om rekening mee te houden.

Vaak moeten we helaas concluderen dat het virus wordt binnengebracht door bezoekers die zich niet of niet goed aan de maatregelen houden. Sluiting willen we koste wat kost voorkomen. Daarom nemen we per direct een extra maatregel: tot nader order is per cliënt/bewoner één bezoeker per dag toegestaan. Wij doen nogmaals een dringend verzoek aan u om u, wanneer u onze locatie bezoekt, strikt aan de voorgeschreven maatregelen te houden. Dus:
• Bezoek komt alleen. Stem uw bezoek indien nodig af met andere familieleden/naasten.
• Bezoek registreert zich bij de receptie.
• Houd altijd voldoende (ten minste 1.5 meter) afstand.
• Bezoek desinfecteert handen bij binnenkomst, was uw handen vaak en goed.
• Bezoek draagt een medisch mondneusmasker (Type IIR.) Dit is verplicht, ook op de kamer. Deze mondneusmaskers vindt u bij de receptie.
• Bij klachten, blijft bezoek thuis en laat zich in dat geval zo snel mogelijk testen. Bij een
positieve uitslag blijft vervolgens het hele gezin thuis en volg de richtlijnen van de GGD goed op. Geeft u alstublieft deze informatie ook aan ons door, zodat wij hierop kunnen anticiperen.

Bezoekers die zich niet houden aan de regels worden hierop aangesproken door onze collega’s. Als zij hun gedrag hierop niet aanpassen, wordt dit gerapporteerd aan het crisisteam van Leppehiem, waarna er een gesprek volgt met de bestuurder en één van de leden van het crisisteam.