Lytshûs in quarantaine

Helaas moeten wij u berichten dat op onze afdeling Extramuraal Lytshûs, sprake is van een nieuwe Coronabesmetting. Het betreft een medewerker van deze afdeling.
Het crisisteam is naar aanleiding van deze besmettingen bijeengeweest en heeft volgens protocol bron-, en contactonderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek zijn de volgende besluiten genomen:
– Om verdere verspreiding te voorkomen is de gehele afdeling Lytshûs vandaag in quarantaine gegaan. De afdeling is gisteravond dicht gegaan voor in ieder geval 10 dagen. Dit betekent dat de quarantaine in principe eindigt op 22 januari. Afhankelijk van de situatie kan de quarantaine verlengd worden.
– De besmette bewoners blijven uiteraard in isolatie en zullen op hun appartement verzorgd worden door medewerkers in volledige bescherming.
– Op de afdeling nemen we extra beschermende maatregelen. De medewerkers dragen tijdelijk naast het mond/neusmasker ook handschoenen, een schort en een spatbril.

Alle afspraken die zijn gemaakt, zijn tot stand gekomen in een samenwerking tussen het Crisisteam Specialist Ouderengeneeskunde, huisartsen en de GGD. De bewoners en eerste contactpersonen zijn door ons persoonlijk op de hoogte gesteld. Bewoners in quarantaine kunnen tijdelijk, tot nader orde helaas geen bezoek ontvangen. Voor de overige bewoners van Leppehiem blijft bezoek mogelijk, volgens de gisteren gecommuniceerde aangescherpte bezoekregeling.
De basisregels blijven onverminderd van kracht. Houd dus minimaal 1.5 meter afstand, was uw handen goed en vaak en draag een mond/neusmasker.

Wij begrijpen goed dat de getroffen maatregelen ingrijpend zijn voor de bewoners en voor onze medewerkers. Wij doen er alles aan onze bewoners en collega’s zo goed mogelijk te ondersteunen in deze periode.