Mogelijkheden voor bezoek

We zijn blij dat het weer mogelijk is om bezoek toe te laten op Leppehiem!
Landelijk zijn er voorwaarden beschreven (waaronder de overheid, RIVM en de branche organisatie Actiz) waaronder dit bezoek plaats mag vinden. Per brief informeren we na elke versoepeling de bewoners en de eerste contactpersonen.

Vanaf 1 juli geldt:
– bewoners mogen bezoek ontvangen op het appartement, waarbij meer dan twee personen welkom zijn mits 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden
– Het opvolgen van de richtlijnen: handhygiëne, 1,5 meter afstand houden en niet komen als u klachten heeft als hoesten, verkoudheid of koorts
Verdere voorwaarden (lees deze goed door) treft u aan op onze bezoekpagina.

De bezoekers melden zich bij de receptie en registreren zich op een intekenlijst.

Spreek/luisterverbinding
Naast bezoek blijft de bezoekersruimte met spreek/luisterverbinding van kracht t/m 20 juli voor externen. Externen zijn degene die geen familie of verwanten zijn van een bewoner. Denk hierbij aan leveranciers of andere externe zakelijke relaties van medewerkers/ bewoners van Leppehiem. De spreek/luisterverbinding is binnen en te bereiken via ons terras aan de voorzijde. Middels audioverbinding komt u in contact met de bewoner, gescheiden door plexiglas.
U kunt een afspraak maken via het inschrijfformulier welke is te vinden op de bezoek pagina.