Nieuw Lid Raad van Toezicht

Met ingang van 1 juli is Geke Hoekstra toegetreden tot de Raad van Toezicht van Leppehiem. Met deze benoeming, in afstemming met de ondernemingsraad en de cliëntenraad van Leppehiem, is de in maart ontstane vacature ingevuld. Mevrouw Hoekstra is sinds 2016 algemeen directeur van oogheelkundig medisch centrum (Omc) Hanzekliniek in Groningen. Het grootste deel van haar loopbaan werkte zij als HRM professional, meestal in de rol van hoofd van de afdeling. Inmiddels is zij woonachtig in Wirdum, maar daarvoor heeft zij met haar gezin bijna 25 jaar in Nes gewoond. Akkrum en ook Leppehiem zijn haar dus bekend. De Raad van Toezicht prijst zich gelukkig met deze deskundige aanvulling en ziet uit naar de samenwerking.