Nieuwe corona besmetting

Helaas, is in Leppehiem bij één van de bewoners van somatiek 2/3 het coronavirus vastgesteld op 4 december.
Na de vastgestelde besmetting hebben wij conform protocol een bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er op de afdeling uitstekend volgens de richtlijnen is gewerkt.
Leppehiem heeft voor de komende periode naast de gebruikelijke werkwijze bij een geconstateerde coronabesmetting specifieke afspraken gemaakt: een aantal medewerkers zijn in thuis quarantaine gegaan, is men extra alert op gezondheidsklachten, contactmomenten met de afdeling zijn tot een minimum beperkt en wordt de komende 10 dagen met dezelfde vaste medewerkers gewerkt.

Voor bewoners en bezoekers somatiek 2/3
Voor bewoners en bezoekers gelden nu nog geen beperkingen, daar is op dit moment geen reden voor. Naast bovengenoemde maatregelen blijven de basismaatregelen onverminderd van kracht. We verzoeken u zich aan de geldende maatregelen te blijven houden. Houd dus minimaal 1.5 meter afstand, was uw handen goed en vaak en draag in de gemeenschappelijke ruimtes een mondkapje.

Onze ervaringen van de afgelopen tijd…..
maken dat wij bezoekers er dringend op willen wijzen gezondheidsklachten bij ons te melden. Ook wanneer deze ontstaan (in drie dagen) na het bezoek aan Leppehiem. U kunt dit doorgeven aan de receptie. Is er sprake van positief geteste huisgenoten van bezoekers, dan horen wij dat ook graag. Houd alstublieft niets achter!
Wij kunnen maatwerkafspraken maken. Ook wanneer sprake is van een besmetting en de situatie vraagt erom, dan kunnen wij alsnog maatwerkafspraken maken omtrent bezoek.

We hopen dat u moed houdt en motivatie heeft om het vol te houden. Laten we elkaar daarbij goed in het oog houden.