Nieuwe leden Raad van Toezicht Leppehiem te Akkrum

Komend najaar vertrekken er bij de Raad van Toezicht van Mienskipssintrum Leppehiem drie leden, te weten: Freerk Wind (profiel Financiën) uit Nes, Grada Stoker (profiel Kwaliteit & Veiligheid) uit Grou en Zwier Kroese (voorzitter) uit Akkrum. De heer Wind en mevrouw Stoker vertrekken in september. De heer Kroese beëindigt zijn voorzittersrol in december.

Gelukkig kunnen we u melden dat we in goed overleg tussen betrokken partijen drie nieuwe leden hebben benoemd:
Eric Weernink (voorzitter)
De heer Weernink is 58 jaar en woont in Haren. Hij heeft een brede, professionele achtergrond in de zorg. Op dit moment is de heer Weernink zelfstandig organisatie-adviseur/toezichthouder. Hij is tevens voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zorgcentrum ‘de Blanckenborg’ te Blijham (Groningen).

Olke Dijksma (profiel Financiën)
De heer Dijksma is 56 jaar en woont in Hemrik. De heer Dijksma is momenteel
Manager Financiën bij de Treant Zorggroep. Deze zorggroep bundelt de krachten van 3 ziekenhuizen en 17 centra voor wonen en zorg in de provincies Drenthe en Groningen.

Ernst de Klerk (profiel Kwaliteit & Veiligheid)
De heer De Klerk is 49 jaar en woont in Briltil. De heer De Klerk is werkzaam als Clustermanager bij ZINN, een zorgorganisatie in Noord-Nederland die gespecialiseerd is in zorg voor ouderen, zowel thuis als in woonzorglocaties in Groningen, Haren en Hoogezand.

Bovenstaande personen zullen, samen met de heren Harry van Dooren (profiel Kwaliteit & Veiligheid) uit Terherne en Halbe van der Wal (profiel Financiën) uit Oldeboorn, voor de komende jaren de Raad van Toezicht vormen. De Raad van Toezicht prijst zich gelukkig met deze deskundige aanvulling/vervanging.