Cliëntenvertrouwenspersoon

Ontvangt iemand volgens de Wet Zorg en Dwang onvrijwillige hulp, dan bestaat er vanaf 1 januari 2020 het recht om als cliënt desgewenst ondersteuning te krijgen van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk en staat naast de cliënt/vertegenwoordiger.

Onvrijwillige zorg is zorg waar u zich tegen verzet. Dit kan over van alles gaan. Over begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling. Bijvoorbeeld over medicijnen die u moet innemen of een dieet wat u moet volgen. Onvrijwillige zorg gaat ook over dingen die u wilt, maar niet mag. Bijvoorbeeld naar buiten gaan, iemand bellen of bezoek ontvangen.

Bij Leppehiem kunt u terecht bij een extern cliëntenvertrouwenspersoon: Sippie Stoelwinder van Quasir. Zij helpt bij:
- Het bespreken en verhelderen van het probleem;
- Het in gesprek komen met de zorgverlener over het probleem;
- Het gezamenlijk voorbereiden van de gesprekken;
- Het ondersteunen in gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg;
- Het schrijven van brieven of mails;
- Ondersteunen van een klachtenprocedure.

Gegevens Sippie Stoelwinder:
- Telefoon: 06 82044353  of 085 4874012 (algemeen nummer)
- Email: sippiestoelwinder@quasir.nl