Complimenten en klachten

Uw mening is voor ons belangrijk!

We willen graag dat iedereen tevreden is over onze zorg en dienstverlening. Daar doen we dan ook ontzettend ons best voor.  Het kan voorkomen dat er iets gebeurd waarover u blijft nadenken. U had een bepaalde verwachting, die niet is uitgekomen of bent u ergens ontevreden over? Dan horen wij het graag. We zien elke klacht of tip als een mogelijkheid om onze dienstverlening op het gebied van wonen, zorg en welzijn te verbeteren. Uiteraard kijken we ook samen met u naar een passende oplossing rekening houdend met de mogelijkheden die er zijn. Dit kunt u het beste bespreken met een medewerker/ contactpersoon of diens leidinggevende. Dit is de snelste en makkelijkste manier!

Natuurlijk horen we ook graag wanneer u tevreden bent en een compliment wilt geven! We weten dan ook wat belangrijk is en wat we vooral moeten blijven doen voor u als bewoner/familie. Complimenten kunt u doorgeven aan de receptie of per mail: secretariaatrvb@leppehiem.nl

Uw ervaringen met onze zorg- en dienstverlening kunt u achterlaten middels een waardering op Zorgkaartnederland.

Wordt de klacht  niet naar wens afgehandeld?
Volg dan onze klachtenreglement.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris, welke een bemiddelende rol heeft:
E-mail:     bemiddeling@quasir.nl
Tel:            (06) 48 44 55 38

Levert de bemiddeling van onze klachtenfunctionarissen niet het gewenste resultaat op? Dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht aan de Raad van Bestuur voor te leggen.
E-mail:     secretariaatrvb@leppehiem.nl
Post:         Leppehiem t.a.v. secretariaat RvB, Leppedyk 37, 8491 GJ Akkrum

Het is ook mogelijk om uw klacht in te dienen bij de klachtencommissie Quasir. De commissie beoordeelt uw klacht en geeft een onafhankelijk advies aan het bestuur van Leppehiem. Op basis daarvan neemt het bestuur een besluit.
E-mail:    info@quasir.nl
Adres:      Postbus 1021, 7940 KA MEPPEL
Telefoon: (0561) 61 87 11
Website:   www.quasir.nl

Klachten betreffende Wet zorg en dwang
Bent u cliënt van Mienskipssintrum Leppehiem en onvrijwillige zorg ontvangen, zoals bedoeld in de Wet zorg en dwang (Wzd)? Gebruik dan dit formulier. Klachten kunnen tevens worden ingediend door een vertegenwoordiger van een cliënt of een nabestaande van een overleden cliënt.

Geschillencommissie
Bent u het niet eens met het besluit van het bestuur, dan is er sprake van een geschil. U kunt dit geschil laten behandelen door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. Hieraan zijn echter wel kosten verbonden.

Het indienen van het geschil kan via de website: https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/ of per post.
Adres:      Postbus 90600, 2509 LP DEN HAAG
Telefoon: (070) 310 53 80 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00)