Stichting Ane Peenstra

Zet zich in voor bewoners en ouderen die in Leppehiem wonen en bezoeken!

Ane Peenstra
In juni 2020 is de heer Ane Peenstra overleden en hij heeft vrijwel zijn gehele vermogen geschonken aan Leppehiem. Zijn gedachte was dit ten goede te laten komen aan de bewoners en ouderen in Akkrum en omgeving, die een beroep doen op Leppehiem.
Deze Mienskipsgedachte past echt bij ‘Mienskipssintrum Leppehiem’ en het is van belang om dit zorgvuldig te doen. Om deze nalatenschap niet te vermengen met de bedrijfsvoering van Leppehiem is Stichting Ane Peenstra (december 2020) opgericht.

Doelstelling en activiteiten
De stichting heeft geen winstoogmerk en als doel om Leppehiem te ondersteunen door:
1. De jaarlijkse opbrengsten te besteden aan de bewoners van het mienskipssintrum en ouderen in Akkrum en omgeving die een beroep doen op Leppehiem;
2. Op enig termijn komt Leppehiem voor een bouwopgave te staan. Het deel wat niet wordt vergoed vanuit subsidies en andere overheidsbijdragen kan worden gefinancierd vanuit de opbrengsten van de stichting. 

Gegevens Stichting Ane Peenstra
RSI- nummer: 8618.86.665
KvK-nummer: 81008139
Bezoekadres: Leppedyk 37 te Akkrum
Postadres: Leppedyk 37, 8491 GJ Akkrum
Telefoon/mail: (0566) 654 654/ info@leppehiem.nl
Bestuur:  St. Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân. In het bestuur en toezicht zijn benoemd

  • dhr Z. Kroese (voorzitter RvT)
  • dhr. H.J. van Dooren (lid RvT)
  • dhr. H. van der Wal (lid RvT)
  • dhr. E.J. Weernink (lid RvT)
  • dhr. O. Dijkstra (lid RvT)
  • dhr. E.J. de Klerk
  • mw. F. Scholing (bestuurder)

Beloningsbeleid: Het bestuur kent geen bezoldiging van haar activiteiten

Documenten:
Beleidsplan
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: nog niet beschikbaar
Financiële verantwoording: nog niet beschikbaar