Missie en Visie

Missie: In welke behoefte voorziet Leppehiem?
Leppehiem wil alle mogelijkheden binnen zorg en welzijn gebruiken om alle kwetsbare ouderen in het landelijke gebied in het centrum van de provincie Fryslân te helpen zelfstandig te blijven wonen. Als de leefsituatie erom vraagt, biedt Leppehiem een thuis in het hart van de gemeenschap.

Visie: Wat wil Leppehiem betekenen voor de samenleving?
Leppehiem wil onderdeel zijn van het hart van het dorp Akkrum en omgeving en biedt een overzichtelijke leefomgeving, dichtbij voorzieningen. Dit maakt het woonzorgcentrum levendig en toegankelijk.

De cliënt/bewoner is het uitgangspunt in het handelen van Leppehiem. Dit wordt ervaren door de persoonlijke, oprechte aandacht die de medewerker geeft. Kwetsbare ouderen worden door Leppehiem in eerste instantie ondersteund met zorg in de thuissituatie. Samen met de cliënt, mantelzorgers en de huisarts zoeken we naar een oplossing waarin het hervinden van de veerkracht en de zelfstandigheid het centrale uitgangspunt is. Leppehiem biedt ook een fijn thuis als de leefsituatie zodanig wijzigt dat een omgeving met intensievere zorg wenselijk is. De medewerkers van Leppehiem bieden zorg met oprechte aandacht voor het welbevinden van de bewoner/cliënt. Deze zorg verlenen we vanuit de kerncompetenties professioneel, respectvol, vrij en ondernemend. Vanuit Leppehiem faciliteren we de medewerkers om deze zorg te kunnen bieden. De organisatie heeft oog voor de individuele wensen van de medewerker.