Somatiek 2/3 in quarantaine tot 23 december

Helaas is op onze afdeling Somatiek 2/3 sprake van Coronabesmettingen. Het betreft een bewoonster van deze afdeling en 4 medewerkers. Het crisisteam is naar aanleiding van deze besmettingen bijeen geweest en de volgende besluiten zijn genomen:
– De besmette bewoonster gaat in isolatie en zal op haar kamer verzorgd worden door medewerkers in volledige bescherming;
– Om verdere verspreiding te voorkomen is tevens besloten de gehele afdeling 2/3 in quarantaine te doen. De afdeling gaat vanavond nog dicht voor in ieder geval 10 dagen. Dit betekent dat de quarantaine in principe eindigt op 22 december Afhankelijk van de situatie kan de quarantaine verlengd worden;
– Op de afdeling nemen we extra beschermende maatregelen. Medewerkers dragen tijdelijk naast het mond/neusmasker ook handschoenen, een schort en een spatbril;
– Bovendien starten we met het wekelijks testen van de bewoners van Somatiek 2/3 op het coronavirus.

Alle afspraken die gemaakt zijn, zijn tot stand gekomen in een samenwerking tussen het crisisteam, Specialist Ouderengeneeskunde, huisartsen en de GGD. De bewoners en eerste contactpersonen zijn door ons persoonlijk op de hoogte gesteld. Bewoners in quarantaine kunnen tijdelijk, tot nader orde helaas geen bezoek ontvangen. Voor de overige bewoners van Leppehiem blijft bezoek mogelijk.

Bezoekt u Leppehiem?
Onze ervaringen van de afgelopen tijd maken dat wij bezoekers er nogmaals dringend op willen wijzen gezondheidsklachten van zichzelf en hun huisgenoten bij ons te melden. Houd u alstublieft niets achter. Ook wanneer sprake is van een besmetting en de situatie vraagt erom, kunnen wij maatwerkafspraken maken omtrent bezoek.
De Basisregels voor bezoek blijven onverminderd van kracht. Houd dus minimaal 1.5 meter afstand, was uw handen goed en vaak en draag een mond/neusmasker.

Wij begrijpen goed dat de getroffen maatregelen ingrijpend zijn voor de bewoners en voor onze medewerkers. Wij doen er alles aan onze bewoners en collega’s zo goed mogelijk te ondersteunen in deze periode.