Verdere versoepelingen Corona-maatregelen

Met ingang van 9 juni versoepelt Leppehiem verdergaand de coronamaatregelen:

Basismaatregelen
De basismaatregelen blijven onverminderd van kracht: Dus houd 1,5 meter afstand van elkaar, draag een mond/neusmasker, en was regelmatig uw handen.

Bezoek
Vanaf 9 juni zijn er weer 4 bezoekers tegelijkertijd welkom, mits de basismaatregelen in acht genomen worden. Het is dus de bedoeling dat bezoekers ook in het appartement 1,5 meter afstand houden. Als dat niet lukt, kan het bezoek na elkaar komen. Bezoek draagt een mond/neusmasker, ook in het appartement, registreert zich bij de receptie en blijft bij klachten thuis. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meer meegerekend bij de 4 bezoekers.

Registratie
Het is nog nodig om bezoek te registeren. Mocht er een besmetting zijn in Leppehiem, dan kan er in overleg met o.a. de GGD bron- en contactonderzoek worden gedaan. Via bron-, en contactonderzoek zijn we met elkaar sneller in staat om eventuele besmettingen weer in te dammen.

Bezoek van externen
In deze fase blijven we terughoudend in het ontvangen van externe partijen in Leppehiem, tenzij dit bezoek noodzakelijk is.

Activiteiten
Activiteiten in het Fermidden hoeven niet meer in de bubbel van de afdeling te worden georganiseerd. Zolang de basismaatregelen in acht genomen worden, kunnen activiteiten afdeling overstijgend plaats vinden, met een maximum van 30 personen (inclusief begeleiding.)

Dagbesteding voor externen blijft ook in deze fase, net als nu, mogelijk.

Restaurant
Vanaf 9 juni is het weer mogelijk in het restaurant te eten (met een maximum aantal van 30 personen.) Bezoek kan in het restaurant ook weer komen mee-eten. Er zijn 2 tafels vrij om met een gast te eten. In overleg is er, afhankelijk van de animo, eventueel extra ruimte voor gasten (binnen de groepsgrootte van 30 personen.) Bezoekers kunnen zich hiervoor aanmelden bij de receptie. Op de kamer mee-eten is helaas nog niet toegestaan.

Zwembad
Bewoners kunnen weer gebruik maken van het zwembad. Ook de zwemlessen voor kinderen vinden al enige tijd weer plaats. Voor overige partijen is het zwembad nog gesloten.