Verruiming bezoekregeling per 18 februari

Voor wat betreft bezoek volgen we de landelijke en regionale richtlijnen. Dit betekent dat bewoners van Leppehiem en de aanleunwoningen bezoek mogen ontvangen. Gezien het hoge aantal besmettingen in Friesland en een nog besmettelijker Britse variant in omloop, hebben we besloten om tot nader order per cliënt/bewoner één vaste bezoeker per week toe te staan. Deze vaste bezoeker kan dagelijks of een paar keer per week langskomen. Tevens kan de vaste bezoeker per week wisselen, zodat andere familieleden of bekenden langs kunnen komen. Voor kinderen wordt geen uitzondering gemaakt. De week loopt van maandag t/m zondag.

Wanneer u onze locatie bezoekt vragen wij u strikt aan de onderstaande maatregelen te houden:
• Bezoek komt alleen. Stem uw bezoek indien nodig af met andere familieleden/naasten
• Bezoek registreert zich bij de receptie
• Houd altijd voldoende (ten minste 1.5 meter) afstand
• Bezoek desinfecteert handen bij binnenkomst, was uw handen vaak en goed
• Bezoek draagt een medisch mondneusmasker (Type IIR.) Dit is verplicht, ook op de kamer. Deze mondneusmaskers vindt u bij de receptie
• Bij klachten, blijft bezoek thuis en laat zich in dat geval zo snel mogelijk testen. Bij een
positieve uitslag blijft vervolgens het hele gezin thuis en volg de richtlijnen van de GGD goed op. Geeft u alstublieft deze informatie ook aan ons door, zodat wij hierop kunnen anticiperen.

Bezoekmomenten
Bezoek ontvangen we graag op het appartement, waarbij we vragen dat men zich intekent bij de receptie in verband met eventueel bron- en contactonderzoek. Beperk daarnaast het contact met andere bewoners.

Van belang
Voor Leppehiem zijn de richtlijnen van het RIVM leidend. Denk hierbij aan: handhygiëne, 1,5 meter afstand houden en niet komen wanneer u klachten heeft als hoesten, verkoudheid of koorts.
Verdere voorwaarden: klik hier.

Bezoek van externen, welke geen familie of verwanten van bewoners zijn -denk aan onder andere leveranciers- beperken we zoveel mogelijk. Wij vragen u vooraf even af te stemmen met de medewerker van Leppehiem waarmee u een afspraak heeft of bezoek aan Leppehiem of eventueel een andere manier de voorkeur heeft.

Onze ervaringen van de afgelopen tijd…..
maken dat wij bezoekers er dringend op willen wijzen gezondheidsklachten bij ons te melden. Ook wanneer deze ontstaan (in drie dagen) na het bezoek aan Leppehiem. U kunt dit doorgeven aan de receptie. Is er sprake van positief geteste huisgenoten van bezoekers, dan horen wij dat ook graag. Houd alstublieft niets achter!
Wij kunnen maatwerkafspraken maken. Ook wanneer sprake is van een besmetting en de situatie vraagt erom, dan kunnen wij alsnog maatwerkafspraken maken omtrent bezoek.

Spreek/luisterverbinding
Als extra mogelijkheid hebben we een bezoekersruimte met spreek/luisterverbinding. Deze kan worden gereserveerd en is te bereiken via ons terras aan de voorzijde. Middels audioverbinding komt u in contact met de degene die u bezoekt, gescheiden door plexiglas.

U kunt een afspraak voor bezoek middels de spreek/luisterverbinding maken via het inschrijfformulier welke te vinden is op onze bezoekpagina.

Om te zorgen dat alles soepel verloopt graag 48 uur van tevoren reserveren!