Voorbereid op tweede coronagolf met behulp van virtual reality

Aankomende weken krijgen Friese zorgmedewerkers een tweedaagse training om zich voor te bereiden op een tweede coronagolf. In een deel van de training wordt gebruik gemaakt van virtual realitiy (VR).

Medewerkers volgen de tweedaagse training COVID-19-COACH, waarin theorie, richtlijnen en adviezen rondom COVID-19 aan bod komen. Bijvoorbeeld hoe je veilig en hygiënisch kunt werken om besmetting te voorkomen. Of hoe je omgaat met een acute uitbraak. De VR-module zoomt in op twee concrete praktijksituaties met coronapatiënten: in de thuiszorg en in een zorginstelling.

Friese samenwerking
De tweedaagse training COVID-19-COACH is een initiatief van het Expertiseteam Corona Friesland. Hierin werken de Friese zorginstellingen, Zorgkantoor Friesland en GGD Fryslân samen. De VR-module werd ontwikkeld door ‘Anders werken in de zorg Fryslân’. In het programma werken acht Friese zorginstellingen samen om slimme zorgtechnologieën te introduceren. Ook Leppehiem is hierbij aangesloten.

Levensecht
Zorgmedewerkers van het COVID-huis in Heerenveen hebben meegeholpen met het ontwikkelen van de game. Doordat zij de eerste coronagolf van dichtbij hebben meegemaakt, konden zij hierbij goed adviseren. “De game is heel realistisch, de zorgmedewerkers worden getraind hoe ze om moeten gaan met situaties die echt zijn gebeurd. Ze kunnen in een gecontroleerde omgeving leren en fouten maken zonder consequenties,” aldus David de Jong. Omdat met VR de situatie heel intens wordt beleefd, is het leereffect groot. “Je kunt je niet voorstellen wat de zorgmedewerkers in het COVID-huis hebben meegemaakt, tijdens de eerste coronagolf. Door de VR-training worden de andere medewerkers in dezelfde positie gezet, waardoor ze weten hoe ze moeten handelen in lastige situaties. Dat is ook de kracht van VR, je krijgt het gevoel dat je erbij was,” aldus David.

Intense beleving
De VR-module is te volgen via 2D (smartphone, tablet of laptop) en 3D (VR-bril). De medewerker krijgt per praktijksituatie een interactieve video van 15 minuten te zien. Daarin moet hij/zij vragen beantwoorden of reageren. Aan het eind van de module scoort de medewerker sterren waaraan hij kan zien hoe goed het is gegaan. Deze data wordt verzameld zodat een zorgorganisatie kan zien op welke onderwerpen eventueel extra scholing nodig is. De training COVID-19-COACH is gericht op infectiepreventie-medewerkers van een verpleeg- of verzorgingstehuis, de thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Het is de bedoeling dat zij hun kennis na de training weer overdragen op collega’s. Dit kan met hulp van de VR-module die ook apart te volgen is.

Programmavoorzitter Inge Scholing, bestuurder van Mienskipssintrum Leppehiem, één van de deelnemende organisaties: “VR biedt zoveel voordelen. Omdat je opgaat in een andere wereld is de ervaring indringend en blijft de opgedane kennis veel beter hangen. Daarnaast is deze VR-module heel compact en op elke gewenste plek in te zetten, dus het vraagt ook niet veel tijd van de zorgmedewerkers. Ik verwacht dan ook dat heel veel zorgorganisaties ermee gaan werken.”

Leeuwarder Courant
Afgelopen woensdag is er een persconferentie geweest waar bovenstaande is gepresenteerd. Hier was onder andere de Leeuwarder Courant aanwezig en zij hebben heel mooi in woord en beeld weergegeven wat bovenstaande inhoudt. Nieuwsgierig? Klik hier.

Er is inmiddels ook uit andere delen van het land belangstelling voor de VR-module. Ook NHL Stenden Hogeschool is inmiddels aangehaakt en doet onderzoek. Iedereen kan gebruik maken van de module en deze inkopen via www.anderswerkenindezorg.nl.