Vrijwilligers

Leppehiem is een Mienskipssintrum waar ongeveer 200 ouderen wonen. Alle bewoners, maar ook ouderen die niet in het Mienskipssintrum wonen, kunnen gebruik maken van de verschillende activiteiten en of diensten. We kunnen dit brede aanbod bieden doordat er veel vrijwilligers zijn die ons hierbij ondersteunen. We zijn dan ook erg dankbaar voor de hulp die onze grote groep vrijwilligers biedt!

Op verschillende onderdelen zijn vrijwilligers werkzaam, volgens een bepaalde indeling:

 • Activiteiten
  Onder activiteiten vallen alle actieve / creatieve activiteiten zoals Spel & Sport ochtenden, handwerken, knutselen, zingen, bloemschikken, schilderen, etc.
 • Persoonlijke begeleiding
  Dit betekent dat bewoners op een vast tijdstip worden bezocht. Hierbij kunt u denken aan voorlezen, een gesprekje voeren, met een bewoner wandelen of boodschappen doen.
 • Kleinschalig wonen
  Er wordt op de twee afdelingen kleinschalig wonen ondersteuning geboden bij diverse activiteiten met de bewoners van die afdeling. Kleinschalig wonen is een woonvorm voor mensen met psychogeriatrische problematiek (dementie) die intensieve begeleiding nodig hebben. Het is een woonvorm, waarin een gezamenlijk huishouden wordt gevoerd.
 • Dagondersteuning/dagarrangement
  Begeleiden van zelfstandig wonende ouderen, die bijvoorbeeld één dag in de week te gast zijn in Leppehiem.
 • Maaltijdvoorziening
  Maaltijden vanuit Leppehiem bezorgen en verspreiden in Akkrum en omstreken. Of het begeleiden van bewoners in het restaurant.
 • Wandelexpress
  Regelmatig maken we een wandeling, waarbij we ondersteuning verlenen aan bewoners. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een rolstoel, rollator of het aanbieden van een arm.
 • Overige activiteiten en werkzaamheden

Bent u geïnteresseerd om vrijwilligerswerk bij ons te gaan doen?

Bel met onze vrijwilligerscoördinator
via: 0566 - 65 46 54