Indicatie en inschrijven

Indicatie
Wanneer zorg of ondersteuning nodig is, kunt u voor veel vragen komen te staan. Heb ik een indicatie nodig voor de zorg die ik nodig heb? Op welke manier vraag ik een dergelijke indicatie aan?

Afhankelijk van welke zorg u nodig heeft zal door de gemeente, de wijkverpleegkundige of het Centrum Indicatiestelling Zorg worden bekeken of u recht heeft op deze zorg en in hoeverre uw kosten zullen worden vergoed.

Wie indiceert welke zorg:

• Ondersteuning vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning): Meitinker of Dorpenteam van de gemeente waarin u woont.
• Wijkverpleegkundige zorg vanuit de zorgverzekeringswet: de wijkverpleegkundige van Leppehiem komt bij u langs.
• Verzorgingshuiszorg of verpleeghuiszorg: Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
• Eerstelijnsverblijf (tijdelijke opname): Huisarts of transferpunt ziekenhuis.

Wij komen graag bij u langs om samen met u te bekijken welke oplossingen we kunnen vinden, hoe u een indicatie aan kunt vragen en hoe we een oplossing kunnen realiseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Zorgregistratie via: 0566 - 65 46 54.

Inschrijven

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een zorgappartement heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Deze organisatie bepaalt – op basis van een intake – op welke zorg u recht heeft. Kijk voor meer informatie op www.ciz.nl. Ons team van Zorgregistratie helpt u graag bij de aanvraag van een indicatie: 0566 – 65 46 54.

Meteen inschrijven voor een aanleunwoning

U kunt zich altijd inschrijven voor een aanleunwoning. Hiervoor heeft u geen indicatie nodig. Op het Inschrijfformulier voor de aanleunwoning kunt u aangeven welke reden u heeft voor uw inschrijving en welke eventuele voorkeuren u heeft.

Tijdens de wachttijd proberen we een goed beeld te houden van uw situatie. Daarom zullen we u zo nu en dan bellen om te vragen hoe het met u gaat. Daarnaast is het belangrijk voor u om veranderingen tijdig aan Leppehiem door te geven.

Wanneer u in de regio woont, kunnen we in de tussentijd – wanneer u dit wenst – alvast een stukje Leppehiem bij u thuisbrengen door inzet van zorg of ondersteuning van onze Thuiszorg. Deze kunt u bereiken via 0566 – 63 20 75. U kunt hier met al uw vragen terecht. Samen zoeken we een oplossing en kijken we hoe u goed en plezierig in uw eigen omgeving kunt blijven wonen zolang u op de wachtlijst staat.

Mocht u vragen hebben over het wonen in Leppehiem, dan kunt u altijd contact opnemen met de medewerkers van Zorgregistratie via: 0566 - 65 46 54.

 

 

 

 Heeft u vragen over wonen in Leppehiem?

Het team van Zorgregistratie staat voor u klaar!
Stel uw vragen via: 0566 - 65 46 54