Leppehiem en bezoek in coronatijd

Leppehiem heeft zoals u eerder heeft kunnen lezen op vrijdag 2 oktober ervoor gekozen -als gevolg van een positieve testuitslag bij een medewerker op een afdeling binnen Leppehiem- voor een periode van quarantaine. De afdeling die het betrof is in quarantaine gegaan t/m afgelopen maandag 12 oktober. In die periode kon er geen bezoek langskomen. Alles is goed verlopen, waardoor op 13 oktober de afdeling geopend kon worden en bezoek weer mogelijk was. We willen iedereen bedanken, voor het begrip, steun, kaartjes en medewerking. Met elkaar is het gelukt!

We zijn er nog niet
Helaas loopt het aantal Corona besmettingen in het land op. In Friesland is dat ook het geval: momenteel is onze regio als code rood (ernstig) aangeduid. Het virus is minder makkelijk op te sporen, vandaar dat de overheid ervoor kiest om het sociale verkeer te verminderen. Op deze manier hoopt de overheid dat wij met elkaar verdere verspreiding voorkomen. In dezelfde lijn van de overheid, proberen we onze bezoekregeling zo goed mogelijk te organiseren.

Op onze website hebben we de bezoekregeling opgenomen, die we aanpassen aan de actualiteit. Voordat u ons bezoekt, vragen wij u onze geldende bezoekregeling te bekijken: klik hier.

Update corona besmetting Leppehiem

Zoals in het vorige bericht is te lezen heeft Leppehiem op vrijdag 2 oktober ervoor gekozen -als gevolg van een positieve testuitslag bij een medewerker op een afdeling binnen Leppehiem- voor een periode van quarantaine. Hierna zijn wij gestart met het testen van alle bewoners op het coronavirus. Bij deze kunnen wij u berichten dat één bewoner positief getest is en de rest van de bewoners negatief. De familie van de bewoner die positief is getest, is inmiddels op de hoogte gebracht.

Na overleg met huisarts, Specialist Ouderen Geneeskunde en GGD is besloten om de quarantaine periode te verlengen tot en met maandag 12 oktober. Er kan tot die tijd geen bezoek langskomen. Bezoek is weer mogelijk vanaf dinsdag 13 oktober. Natuurlijk hierbij de landelijke richtlijnen volgend: maximaal drie personen, met mondkapje, handhygiëne en 1,5 meter afstand houden.

Op de andere afdelingen die niet in quarantaine zijn, is nog wel bezoek toegestaan.

Corona besmetting in leppehiem

In het hele land, ook in Friesland neemt het aantal besmettingen toe. Helaas, ook wij in Leppehiem hebben de eerste vastgestelde Corona besmetting bij een medewerker.

Uit voorzorg is de betreffende afdeling op 2 oktober voor in ieder geval 10 dagen gesloten, tot en met vrijdag 9 oktober. Er kan geen bezoek komen op deze afdeling en de medewerkers dragen naast mondkapjes en handschoenen ook een schort en een veiligheidsbril.

Direct betrokkenen zijn persoonlijk geïnformeerd over de sluiting van de betreffende afdeling. Vooralsnog is bezoek mogelijk op de andere afdelingen,die niet in quarantaine zijn.

U zult begrijpen dat dit ingrijpend is voor zowel de bewoners als de medewerkers. Wij doen er alles aan onze bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen in deze periode.

Inge Scholing
Bestuurder

Gebruik mondmasker door medewerkers en bezoek

Vanaf donderdagavond 1 oktober wordt in Leppehiem door medewerkers gewerkt met mondmaskers. Ook bezoek vragen we bij binnenkomst en tijdens het bezoek op het appartement een (eigen, niet-medisch) mondmasker te dragen.

We nemen deze maatregel omdat we ook in Friesland zien dat het Coronavirus snel om zich heengrijpt. Om bewoners, cliënten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers te beschermen, kiezen ook wij ervoor om preventief en uit voorzorg mondmaskers te gaan dragen.
Daarnaast attenderen we u graag nogmaals op de basisregels omtrent 1,5 meter afstand, handhygiëne, ventilatie tijdens het bezoek op het appartement en het vermijden van drukte binnen en buiten Leppehiem. We willen echt tot het uiterste voorkomen dat we terug moeten naar situaties zoals we die eerder dit jaar zagen. We verwachten dan ook begrip bij alle bewoners en familieleden, zodat we samen het uiterste doen om de opkomende 2e golf te breken.

We hebben elkaar hierbij hard nodig: laten we elkaar figuurlijk stevig vast blijven houden.

Voorbereid op tweede coronagolf met behulp van virtual reality

Aankomende weken krijgen Friese zorgmedewerkers een tweedaagse training om zich voor te bereiden op een tweede coronagolf. In een deel van de training wordt gebruik gemaakt van virtual realitiy (VR).

Medewerkers volgen de tweedaagse training COVID-19-COACH, waarin theorie, richtlijnen en adviezen rondom COVID-19 aan bod komen. Bijvoorbeeld hoe je veilig en hygiënisch kunt werken om besmetting te voorkomen. Of hoe je omgaat met een acute uitbraak. De VR-module zoomt in op twee concrete praktijksituaties met coronapatiënten: in de thuiszorg en in een zorginstelling.

Friese samenwerking
De tweedaagse training COVID-19-COACH is een initiatief van het Expertiseteam Corona Friesland. Hierin werken de Friese zorginstellingen, Zorgkantoor Friesland en GGD Fryslân samen. De VR-module werd ontwikkeld door ‘Anders werken in de zorg Fryslân’. In het programma werken acht Friese zorginstellingen samen om slimme zorgtechnologieën te introduceren. Ook Leppehiem is hierbij aangesloten.

Levensecht
Zorgmedewerkers van het COVID-huis in Heerenveen hebben meegeholpen met het ontwikkelen van de game. Doordat zij de eerste coronagolf van dichtbij hebben meegemaakt, konden zij hierbij goed adviseren. “De game is heel realistisch, de zorgmedewerkers worden getraind hoe ze om moeten gaan met situaties die echt zijn gebeurd. Ze kunnen in een gecontroleerde omgeving leren en fouten maken zonder consequenties,” aldus David de Jong. Omdat met VR de situatie heel intens wordt beleefd, is het leereffect groot. “Je kunt je niet voorstellen wat de zorgmedewerkers in het COVID-huis hebben meegemaakt, tijdens de eerste coronagolf. Door de VR-training worden de andere medewerkers in dezelfde positie gezet, waardoor ze weten hoe ze moeten handelen in lastige situaties. Dat is ook de kracht van VR, je krijgt het gevoel dat je erbij was,” aldus David.

Intense beleving
De VR-module is te volgen via 2D (smartphone, tablet of laptop) en 3D (VR-bril). De medewerker krijgt per praktijksituatie een interactieve video van 15 minuten te zien. Daarin moet hij/zij vragen beantwoorden of reageren. Aan het eind van de module scoort de medewerker sterren waaraan hij kan zien hoe goed het is gegaan. Deze data wordt verzameld zodat een zorgorganisatie kan zien op welke onderwerpen eventueel extra scholing nodig is. De training COVID-19-COACH is gericht op infectiepreventie-medewerkers van een verpleeg- of verzorgingstehuis, de thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Het is de bedoeling dat zij hun kennis na de training weer overdragen op collega’s. Dit kan met hulp van de VR-module die ook apart te volgen is.

Programmavoorzitter Inge Scholing, bestuurder van Mienskipssintrum Leppehiem, één van de deelnemende organisaties: “VR biedt zoveel voordelen. Omdat je opgaat in een andere wereld is de ervaring indringend en blijft de opgedane kennis veel beter hangen. Daarnaast is deze VR-module heel compact en op elke gewenste plek in te zetten, dus het vraagt ook niet veel tijd van de zorgmedewerkers. Ik verwacht dan ook dat heel veel zorgorganisaties ermee gaan werken.”

Leeuwarder Courant
Afgelopen woensdag is er een persconferentie geweest waar bovenstaande is gepresenteerd. Hier was onder andere de Leeuwarder Courant aanwezig en zij hebben heel mooi in woord en beeld weergegeven wat bovenstaande inhoudt. Nieuwsgierig? Klik hier.

Er is inmiddels ook uit andere delen van het land belangstelling voor de VR-module. Ook NHL Stenden Hogeschool is inmiddels aangehaakt en doet onderzoek. Iedereen kan gebruik maken van de module en deze inkopen via www.anderswerkenindezorg.nl.

Nieuwe leden Raad van Toezicht Leppehiem te Akkrum

Komend najaar vertrekken er bij de Raad van Toezicht van Mienskipssintrum Leppehiem drie leden, te weten: Freerk Wind (profiel Financiën) uit Nes, Grada Stoker (profiel Kwaliteit & Veiligheid) uit Grou en Zwier Kroese (voorzitter) uit Akkrum. De heer Wind en mevrouw Stoker vertrekken in september. De heer Kroese beëindigt zijn voorzittersrol in december.

Gelukkig kunnen we u melden dat we in goed overleg tussen betrokken partijen drie nieuwe leden hebben benoemd:
Eric Weernink (voorzitter)
De heer Weernink is 58 jaar en woont in Haren. Hij heeft een brede, professionele achtergrond in de zorg. Op dit moment is de heer Weernink zelfstandig organisatie-adviseur/toezichthouder. Hij is tevens voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zorgcentrum ‘de Blanckenborg’ te Blijham (Groningen).

Olke Dijksma (profiel Financiën)
De heer Dijksma is 56 jaar en woont in Hemrik. De heer Dijksma is momenteel
Manager Financiën bij de Treant Zorggroep. Deze zorggroep bundelt de krachten van 3 ziekenhuizen en 17 centra voor wonen en zorg in de provincies Drenthe en Groningen.

Ernst de Klerk (profiel Kwaliteit & Veiligheid)
De heer De Klerk is 49 jaar en woont in Briltil. De heer De Klerk is werkzaam als Clustermanager bij ZINN, een zorgorganisatie in Noord-Nederland die gespecialiseerd is in zorg voor ouderen, zowel thuis als in woonzorglocaties in Groningen, Haren en Hoogezand.

Bovenstaande personen zullen, samen met de heren Harry van Dooren (profiel Kwaliteit & Veiligheid) uit Terherne en Halbe van der Wal (profiel Financiën) uit Oldeboorn, voor de komende jaren de Raad van Toezicht vormen. De Raad van Toezicht prijst zich gelukkig met deze deskundige aanvulling/vervanging.

Mogelijkheden voor bezoek

We zijn blij dat het weer mogelijk is om bezoek toe te laten op Leppehiem!
Landelijk zijn er voorwaarden beschreven (waaronder de overheid, RIVM en de branche organisatie Actiz) waaronder dit bezoek plaats mag vinden. Per brief informeren we na elke versoepeling de bewoners en de eerste contactpersonen.

Vanaf 1 juli geldt:
– bewoners mogen bezoek ontvangen op het appartement, waarbij meer dan twee personen welkom zijn mits 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden
– Het opvolgen van de richtlijnen: handhygiëne, 1,5 meter afstand houden en niet komen als u klachten heeft als hoesten, verkoudheid of koorts
Verdere voorwaarden (lees deze goed door) treft u aan op onze bezoekpagina.

De bezoekers melden zich bij de receptie en registreren zich op een intekenlijst.

Spreek/luisterverbinding
Naast bezoek blijft de bezoekersruimte met spreek/luisterverbinding van kracht t/m 20 juli voor externen. Externen zijn degene die geen familie of verwanten zijn van een bewoner. Denk hierbij aan leveranciers of andere externe zakelijke relaties van medewerkers/ bewoners van Leppehiem. De spreek/luisterverbinding is binnen en te bereiken via ons terras aan de voorzijde. Middels audioverbinding komt u in contact met de bewoner, gescheiden door plexiglas.
U kunt een afspraak maken via het inschrijfformulier welke is te vinden op de bezoek pagina.

Vragen & Antwoorden betreffende het Coronavirus

Het kabinet heeft in maart besloten om de deuren van verzorgings- en verpleeghuizen te sluiten in verband met het Coronavirus. Dit gold ook voor Leppehiem. Een maatregel die nodig is in de strijd tegen het virus. We beseffen dat het geen/ beperkt bezoek kunnen ontvangen grote impact heeft. Gelukkig is er onderwijl wat verruiming en is het mogelijk om bewoners te bezoeken in het appartement, waarbij de bezoeker akkoord gaat met de bezoekvoorwaarden. Op onze website onder bezoek treft u de actuele bezoekersregeling en voorwaarden aan.

 Heeft u vragen?
Op de website van Leppehiem kunt u de meest recente informatie vanuit Leppehiem vinden: www.leppehiem.nl .

Heeft u vragen voor ons? Dan kunt u ons bellen via (0566) 654 654 of mailen zorgregistratie@leppehiem.nl .

Bijlagen:
Vragen en antwoorden

Coronavirus: Kom jij ons helpen?

Ook bij Leppehiem hebben we behoefte aan mensen die ons tijdens de periode van het coronavirus kunnen helpen. Van veel kanten wordt ons hulp aangeboden. Dat waarderen wij enorm!

Op dit moment is Leppehiem gesloten voor bezoek. Dit heeft een grote impact op bewoners, maar zeker ook op het personeel.
We willen graag in kaart brengen wie ons wil helpen. Heb je een zorgachtergrond, of ben je in opleiding  in deze sector? Schroom dan niet en meld je aan. Ook zijn we op zoek naar mensen die ondersteuning kunnen bieden in schoonmaak, keuken (zelfstandig KOK) en maaltijdrijders. We houden de richtlijnen van het RIVM aan dat betekent ook dat we ouderen van 70 jaar of ouder vragen om thuis te blijven.
Wil je ons helpen? Klik hier en vul het formulier in en mail deze naar personeelszaken@leppehiem.nl. Zo kunnen wij je op de juiste manier inzetten, als dat nodig is.

Samen zorgen we voor de kwetsbare mensen in onze samenleving en proberen het eenzaamheidvirus zo goed mogelijk te bestrijden.

Verpleeghuizen dicht – ook Leppehiem. Dan doen we dit toch in het belang van een ieder?

Vandaag zijn een aantal mensen op bezoek geweest bij Leppehiem ondanks dat de regering heeft gezegd dat bezoek aan verpleeghuizen niet langer mogelijk is vanwege Corona. Iemand heeft zich voorgedaan als medewerker terwijl anderen via de tuindeur van hun vader of moeder naar binnen zijn gegaan.

Wij begrijpen uw behoefte aan contact met uw vader of moeder. Zoals de Koning al zei:”Juist nu wilt u maar een ding: hun hand vasthouden. Troost geven.”

U kunt uw kwetsbare vader of moeder, kwetsbare ouders van anderen en ons personeel helpen door de maatregelen serieus te nemen en niet op bezoek te komen. Als uw vader of moeder stervende is, maken we in overleg het afscheid mogelijk.

Wij doen er alles aan om het eenzaamheidsvirus te stoppen. Vandaag is er vanaf de buitenkant van het gebouw gezongen voor alle bewoners en Eksa heeft een IPad geschonken zodat bewoners kunnen beeldbellen met u. Ook hebben we Coronacorrespondentie op poten gezet, waarbij leerlingen van het dr Nassaucollege gevraagd zijn een brief te schrijven voor de bewoners van Leppehiem. Wij blijven nadenken over manieren om het voor u, uw vader of moeder zo comfortabel mogelijk te maken.

Laten we met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor uw kwetsbare vader of moeder en voor het personeel. Er zijn ook andere manieren om er voor hun te zijn. We staan er tevens voor open als u hiervoor ideeën heeft.

Inge Scholing
Bestuurder