Versoepeling bezoekregeling m.i.v. 16 april

Wij zijn heel blij dat we, doordat de meeste bewoners ervoor hebben gekozen zich te laten vaccineren, de bezoekregeling kunnen gaan versoepelen. Met ingang van vrijdag 16 april kunnen er weer twee bezoekers per dag langskomen. Dit aantal is inclusief kinderen. Deze bezoekers mogen tegelijkertijd komen, maar ook apart van elkaar en hoeven niet uit een vaste groep bezoekers (bubbel) te komen. Bezoek kan plaatsvinden op de eigen kamer. Bezoek ontvangen in de gemeenschappelijke ruimtes is helaas nog niet mogelijk.
De overige maatregelen blijven hierbij in stand en wij doen een dringend beroep op u om deze strikt te blijven naleven. Dus:

• Bezoek registreert zich bij de receptie.
• Houdt altijd voldoende (ten minste 1.5 meter) afstand.
• Bezoek desinfecteert handen bij binnenkomst.
• Bezoek draagt een medisch mondneusmasker (Type IIR.) Dit is verplicht, ook op de kamer. Deze mondneusmaskers vindt u bij de receptie.
• Bij klachten blijft bezoek thuis.

Versoepeling bezoekregeling per 16 maart

Voor wat betreft bezoek volgen we de landelijke en regionale richtlijnen. Dit betekent dat bewoners van Leppehiem en de aanleunwoningen bezoek mogen ontvangen. Gezien het aantal besmettingen in Friesland en een nog besmettelijker Britse variant in omloop, hebben we besloten in lijn met het landelijke advies tot 15 maart onze huidige bezoekregeling te blijven volgen. Vanaf 16 maart versoepelen we de bezoekregeling. Het is dan mogelijk dat een bewoner één persoon per dag ontvangt. Hierbij mag binnen een week gevarieerd worden met 2-3 vaste personen. In de week erop mogen dat dan of dezelfde personen, of 2-3 nieuwe vaste personen zijn.

Wanneer u onze locatie bezoekt vragen wij u strikt aan de onderstaande maatregelen te houden:
• Bezoek komt alleen. Stem uw bezoek indien nodig af met andere familieleden/naasten
• Bezoek registreert zich bij de receptie
• Houd altijd voldoende (ten minste 1.5 meter) afstand
• Bezoek desinfecteert handen bij binnenkomst, was uw handen vaak en goed
• Bezoek draagt een medisch mondneusmasker (Type IIR.) Dit is verplicht, ook op de kamer. Deze mondneusmaskers vindt u bij de receptie
• Bij klachten, blijft bezoek thuis en laat zich in dat geval zo snel mogelijk testen. Bij een
positieve uitslag blijft vervolgens het hele gezin thuis en volg de richtlijnen van de GGD goed op. Geeft u alstublieft deze informatie ook aan ons door, zodat wij hierop kunnen anticiperen.

Quarantaine Litshûs

Helaas moeten wij berichten dat bij de afdeling Lytshûs een Coronabesmetting is vastgesteld. Het betreft een bewoner van deze afdeling.

Het crisisteam is naar aanleiding van de besmetting op het Lytshûs bijeen geweest en heeft volgens protocol bron-, en contactonderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek zijn de volgende besluiten genomen:
– Om verdere verspreiding te voorkomen is de gehele afdeling Lytshûs in quarantaine gegaan. De afdeling gaat in ieder geval voor 10 dagen dicht. Dit betekent dat de quarantaine in principe eindigt op zaterdag 6 maart. Afhankelijk van de situatie kan de quarantaine worden verlengd;
– Op de afdeling nemen we extra beschermende maatregelen. De medewerkers dragen tijdelijk naast het mond/neusmasker ook handschoenen, een schort en een spatbril;
– De bewoners en medewerkers van Lytshûs worden zo snel mogelijk getest. Voor het aflopen van de quarantaineperiode gebeurt deze test nogmaals. Dit is volgens de recent aangepaste richtlijn van o.a. de GGD.

Alle gemaakte afspraken zijn tot stand gekomen in een samenwerking tussen het crisisteam en de Specialist Ouderengeneeskunde. De huisartsen en de GGD zijn ook betrokken. Bewoners in quarantaine kunnen tijdelijk, tot nader orde helaas geen bezoek ontvangen.

Wat betekent dit voor de overige bewoners?
De huidige maatregelen van Leppehiem blijven van kracht: klik hier
Daarnaast blijft het dringende advies voor bewoners niet zelf op bezoek te gaan. Wandelen of fietsen kan natuurlijk.

We vragen iedereen goed te letten op Corona gerelateerde klachten: verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/ of smaak. Laat het ons weten en laat u testen. Op deze manier zijn we er snel bij!

Wij begrijpen goed dat de getroffen maatregelen ingrijpend zijn voor bewoners en onze medewerkers. Wij doen er alles aan bewoners en collega’s zo goed mogelijk te ondersteunen in deze periode.

Met vriendelijke groeten,
Inge Scholing
Bestuurder

Verruiming bezoekregeling per 18 februari

Voor wat betreft bezoek volgen we de landelijke en regionale richtlijnen. Dit betekent dat bewoners van Leppehiem en de aanleunwoningen bezoek mogen ontvangen. Gezien het hoge aantal besmettingen in Friesland en een nog besmettelijker Britse variant in omloop, hebben we besloten om tot nader order per cliënt/bewoner één vaste bezoeker per week toe te staan. Deze vaste bezoeker kan dagelijks of een paar keer per week langskomen. Tevens kan de vaste bezoeker per week wisselen, zodat andere familieleden of bekenden langs kunnen komen. Voor kinderen wordt geen uitzondering gemaakt. De week loopt van maandag t/m zondag.

Wanneer u onze locatie bezoekt vragen wij u strikt aan de onderstaande maatregelen te houden:
• Bezoek komt alleen. Stem uw bezoek indien nodig af met andere familieleden/naasten
• Bezoek registreert zich bij de receptie
• Houd altijd voldoende (ten minste 1.5 meter) afstand
• Bezoek desinfecteert handen bij binnenkomst, was uw handen vaak en goed
• Bezoek draagt een medisch mondneusmasker (Type IIR.) Dit is verplicht, ook op de kamer. Deze mondneusmaskers vindt u bij de receptie
• Bij klachten, blijft bezoek thuis en laat zich in dat geval zo snel mogelijk testen. Bij een
positieve uitslag blijft vervolgens het hele gezin thuis en volg de richtlijnen van de GGD goed op. Geeft u alstublieft deze informatie ook aan ons door, zodat wij hierop kunnen anticiperen.

Bezoekmomenten
Bezoek ontvangen we graag op het appartement, waarbij we vragen dat men zich intekent bij de receptie in verband met eventueel bron- en contactonderzoek. Beperk daarnaast het contact met andere bewoners.

Van belang
Voor Leppehiem zijn de richtlijnen van het RIVM leidend. Denk hierbij aan: handhygiëne, 1,5 meter afstand houden en niet komen wanneer u klachten heeft als hoesten, verkoudheid of koorts.
Verdere voorwaarden: klik hier.

Bezoek van externen, welke geen familie of verwanten van bewoners zijn -denk aan onder andere leveranciers- beperken we zoveel mogelijk. Wij vragen u vooraf even af te stemmen met de medewerker van Leppehiem waarmee u een afspraak heeft of bezoek aan Leppehiem of eventueel een andere manier de voorkeur heeft.

Onze ervaringen van de afgelopen tijd…..
maken dat wij bezoekers er dringend op willen wijzen gezondheidsklachten bij ons te melden. Ook wanneer deze ontstaan (in drie dagen) na het bezoek aan Leppehiem. U kunt dit doorgeven aan de receptie. Is er sprake van positief geteste huisgenoten van bezoekers, dan horen wij dat ook graag. Houd alstublieft niets achter!
Wij kunnen maatwerkafspraken maken. Ook wanneer sprake is van een besmetting en de situatie vraagt erom, dan kunnen wij alsnog maatwerkafspraken maken omtrent bezoek.

Spreek/luisterverbinding
Als extra mogelijkheid hebben we een bezoekersruimte met spreek/luisterverbinding. Deze kan worden gereserveerd en is te bereiken via ons terras aan de voorzijde. Middels audioverbinding komt u in contact met de degene die u bezoekt, gescheiden door plexiglas.

U kunt een afspraak voor bezoek middels de spreek/luisterverbinding maken via het inschrijfformulier welke te vinden is op onze bezoekpagina.

Om te zorgen dat alles soepel verloopt graag 48 uur van tevoren reserveren!

Bezoekregeling per 15 januari!

Op donderdag 14 januari is de Britse variant van het coronavirus vastgesteld in een Fries woonzorgcentrum in Surhuisterveen. In korte tijd zijn veel bewoners besmet geraakt met naar alle waarschijnlijkheid deze nieuwe variant. Omdat de Britse mutatie nog besmettelijker is dan andere varianten hebben alle Friese ouderenzorginstellingen van de GGD het dringende advies gekregen de huidige maatregelen uit voorzorg nog verder aan te scherpen.

Dit betekent voor Leppehiem het volgende:
Bezoek blijft gelukkig mogelijk. Om de kans zo klein mogelijk te maken dat de Britse variant van het coronavirus Leppehiem binnenkomt, hebben we met pijn in het hart besloten dat bewoners vanaf heden 15 januari, één bezoeker per week kunnen ontvangen. Dit betekent helaas ook dat vrijwilligers voorlopig geen bewoners kunnen bezoeken.

De volgende maatregelen blijven daarbij gelden:
• Bezoek registreert zich bij de receptie
• Houd altijd voldoende (ten minste 1.5 meter) afstand
• Bezoek desinfecteert handen bij binnenkomst, was uw handen vaak en goed
• Bezoek draagt een medisch mondneusmasker (Type IIR.) Dit is verplicht, ook op de kamer. Deze mondneusmaskers vindt u bij de receptie.
• Bij klachten, blijft bezoek thuis en laat zich in dat geval zo snel mogelijk testen. Bij een
positieve uitslag volg de richtlijnen van de GGD goed op. Geeft u alstublieft deze informatie ook aan ons door, zodat wij hierop kunnen anticiperen.

Laten we voor ogen houden dat dit een tijdelijke maatregel betreft en wij deze alleen invoeren om de veiligheid van onze bewoners en onszelf te waarborgen.

Bezoekers die zich niet houden aan de regels worden hierop aangesproken door onze collega’s. Als zij hun gedrag hierop niet aanpassen, wordt dit gerapporteerd aan het crisisteam van Leppehiem, waarna er een gesprek volgt met de bestuurder en één van de leden van het crisisteam.

Lytshûs in quarantaine

Helaas moeten wij u berichten dat op onze afdeling Extramuraal Lytshûs, sprake is van een nieuwe Coronabesmetting. Het betreft een medewerker van deze afdeling.
Het crisisteam is naar aanleiding van deze besmettingen bijeengeweest en heeft volgens protocol bron-, en contactonderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek zijn de volgende besluiten genomen:
– Om verdere verspreiding te voorkomen is de gehele afdeling Lytshûs vandaag in quarantaine gegaan. De afdeling is gisteravond dicht gegaan voor in ieder geval 10 dagen. Dit betekent dat de quarantaine in principe eindigt op 22 januari. Afhankelijk van de situatie kan de quarantaine verlengd worden.
– De besmette bewoners blijven uiteraard in isolatie en zullen op hun appartement verzorgd worden door medewerkers in volledige bescherming.
– Op de afdeling nemen we extra beschermende maatregelen. De medewerkers dragen tijdelijk naast het mond/neusmasker ook handschoenen, een schort en een spatbril.

Alle afspraken die zijn gemaakt, zijn tot stand gekomen in een samenwerking tussen het Crisisteam Specialist Ouderengeneeskunde, huisartsen en de GGD. De bewoners en eerste contactpersonen zijn door ons persoonlijk op de hoogte gesteld. Bewoners in quarantaine kunnen tijdelijk, tot nader orde helaas geen bezoek ontvangen. Voor de overige bewoners van Leppehiem blijft bezoek mogelijk, volgens de gisteren gecommuniceerde aangescherpte bezoekregeling.
De basisregels blijven onverminderd van kracht. Houd dus minimaal 1.5 meter afstand, was uw handen goed en vaak en draag een mond/neusmasker.

Wij begrijpen goed dat de getroffen maatregelen ingrijpend zijn voor de bewoners en voor onze medewerkers. Wij doen er alles aan onze bewoners en collega’s zo goed mogelijk te ondersteunen in deze periode.

Aangescherpte bezoekregeling Leppehiem

Net als in de rest van Nederland maakt Leppehiem zich ook zorgen omtrent Corona. Na de sluiting van onze locatie in het voorjaar 2020 hebben we gezegd: “Dit nooit weer”. Op dit moment is de vraag of we dat wel kunnen volhouden. Om ons heen zien we dat sommige organisaties weer overgaan tot sluiting. Met het hoge aantal besmettingen in Friesland en een nog besmettelijker Britse variant van het coronavirus in omloop (ook in Friesland!), wordt sluiting helaas ook voor ons weer een scenario om rekening mee te houden.

Vaak moeten we helaas concluderen dat het virus wordt binnengebracht door bezoekers die zich niet of niet goed aan de maatregelen houden. Sluiting willen we koste wat kost voorkomen. Daarom nemen we per direct een extra maatregel: tot nader order is per cliënt/bewoner één bezoeker per dag toegestaan. Wij doen nogmaals een dringend verzoek aan u om u, wanneer u onze locatie bezoekt, strikt aan de voorgeschreven maatregelen te houden. Dus:
• Bezoek komt alleen. Stem uw bezoek indien nodig af met andere familieleden/naasten.
• Bezoek registreert zich bij de receptie.
• Houd altijd voldoende (ten minste 1.5 meter) afstand.
• Bezoek desinfecteert handen bij binnenkomst, was uw handen vaak en goed.
• Bezoek draagt een medisch mondneusmasker (Type IIR.) Dit is verplicht, ook op de kamer. Deze mondneusmaskers vindt u bij de receptie.
• Bij klachten, blijft bezoek thuis en laat zich in dat geval zo snel mogelijk testen. Bij een
positieve uitslag blijft vervolgens het hele gezin thuis en volg de richtlijnen van de GGD goed op. Geeft u alstublieft deze informatie ook aan ons door, zodat wij hierop kunnen anticiperen.

Bezoekers die zich niet houden aan de regels worden hierop aangesproken door onze collega’s. Als zij hun gedrag hierop niet aanpassen, wordt dit gerapporteerd aan het crisisteam van Leppehiem, waarna er een gesprek volgt met de bestuurder en één van de leden van het crisisteam.

Somatiek 2/3 in quarantaine tot 23 december

Helaas is op onze afdeling Somatiek 2/3 sprake van Coronabesmettingen. Het betreft een bewoonster van deze afdeling en 4 medewerkers. Het crisisteam is naar aanleiding van deze besmettingen bijeen geweest en de volgende besluiten zijn genomen:
– De besmette bewoonster gaat in isolatie en zal op haar kamer verzorgd worden door medewerkers in volledige bescherming;
– Om verdere verspreiding te voorkomen is tevens besloten de gehele afdeling 2/3 in quarantaine te doen. De afdeling gaat vanavond nog dicht voor in ieder geval 10 dagen. Dit betekent dat de quarantaine in principe eindigt op 22 december Afhankelijk van de situatie kan de quarantaine verlengd worden;
– Op de afdeling nemen we extra beschermende maatregelen. Medewerkers dragen tijdelijk naast het mond/neusmasker ook handschoenen, een schort en een spatbril;
– Bovendien starten we met het wekelijks testen van de bewoners van Somatiek 2/3 op het coronavirus.

Alle afspraken die gemaakt zijn, zijn tot stand gekomen in een samenwerking tussen het crisisteam, Specialist Ouderengeneeskunde, huisartsen en de GGD. De bewoners en eerste contactpersonen zijn door ons persoonlijk op de hoogte gesteld. Bewoners in quarantaine kunnen tijdelijk, tot nader orde helaas geen bezoek ontvangen. Voor de overige bewoners van Leppehiem blijft bezoek mogelijk.

Bezoekt u Leppehiem?
Onze ervaringen van de afgelopen tijd maken dat wij bezoekers er nogmaals dringend op willen wijzen gezondheidsklachten van zichzelf en hun huisgenoten bij ons te melden. Houd u alstublieft niets achter. Ook wanneer sprake is van een besmetting en de situatie vraagt erom, kunnen wij maatwerkafspraken maken omtrent bezoek.
De Basisregels voor bezoek blijven onverminderd van kracht. Houd dus minimaal 1.5 meter afstand, was uw handen goed en vaak en draag een mond/neusmasker.

Wij begrijpen goed dat de getroffen maatregelen ingrijpend zijn voor de bewoners en voor onze medewerkers. Wij doen er alles aan onze bewoners en collega’s zo goed mogelijk te ondersteunen in deze periode.

Nieuwe corona besmetting

Helaas, is in Leppehiem bij één van de bewoners van somatiek 2/3 het coronavirus vastgesteld op 4 december.
Na de vastgestelde besmetting hebben wij conform protocol een bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er op de afdeling uitstekend volgens de richtlijnen is gewerkt.
Leppehiem heeft voor de komende periode naast de gebruikelijke werkwijze bij een geconstateerde coronabesmetting specifieke afspraken gemaakt: een aantal medewerkers zijn in thuis quarantaine gegaan, is men extra alert op gezondheidsklachten, contactmomenten met de afdeling zijn tot een minimum beperkt en wordt de komende 10 dagen met dezelfde vaste medewerkers gewerkt.

Voor bewoners en bezoekers somatiek 2/3
Voor bewoners en bezoekers gelden nu nog geen beperkingen, daar is op dit moment geen reden voor. Naast bovengenoemde maatregelen blijven de basismaatregelen onverminderd van kracht. We verzoeken u zich aan de geldende maatregelen te blijven houden. Houd dus minimaal 1.5 meter afstand, was uw handen goed en vaak en draag in de gemeenschappelijke ruimtes een mondkapje.

Onze ervaringen van de afgelopen tijd…..
maken dat wij bezoekers er dringend op willen wijzen gezondheidsklachten bij ons te melden. Ook wanneer deze ontstaan (in drie dagen) na het bezoek aan Leppehiem. U kunt dit doorgeven aan de receptie. Is er sprake van positief geteste huisgenoten van bezoekers, dan horen wij dat ook graag. Houd alstublieft niets achter!
Wij kunnen maatwerkafspraken maken. Ook wanneer sprake is van een besmetting en de situatie vraagt erom, dan kunnen wij alsnog maatwerkafspraken maken omtrent bezoek.

We hopen dat u moed houdt en motivatie heeft om het vol te houden. Laten we elkaar daarbij goed in het oog houden.

Leppehiem Coronavrij en komt u op bezoek dan…..

Zoals u eerder heeft kunnen lezen heeft Leppehiem te maken gehad met besmettingen. We zijn blij dat we kunnen aangeven dat we momenteel weer Corona-vrij zijn. Laten we dit met elkaar zo houden! We zijn ook erg blij om te merken dat een ieder zich aan de bezoekregeling houdt.

We zijn er nog niet
Helaas daalt het aantal Corona besmettingen in het land niet en zien we een stabilisatie. In Friesland is dat ook het geval of eigenlijk het loopt op naar het landelijke gemiddelde: momenteel is onze regio als code rood (ernstig) aangeduid. Het virus is minder makkelijk op te sporen, vandaar dat de overheid ervoor kiest om het sociale verkeer te verminderen. Op deze manier hoopt de overheid dat wij met elkaar verdere verspreiding voorkomen. In dezelfde lijn van de overheid, proberen we onze bezoekregeling zo goed mogelijk te organiseren.

Op onze website hebben we de bezoekregeling opgenomen, die we aanpassen aan de actualiteit. Voordat u ons bezoekt, vragen wij u onze geldende bezoekregeling te bekijken: klik hier.