Mogelijkheden voor bezoek vanaf 25 mei

We zijn blij dat het vanaf maandag 25 mei weer mogelijk is om beperkt bezoek toe te laten op Leppehiem!
Landelijk zijn er voorwaarden beschreven waaronder dit bezoek plaats mag vinden. Eén van de voorwaarden is dat er per bewoner 1 vaste bezoeker mag komen. De contactpersonen krijgen hierover bericht. Dit betekent:
– Eén vaste bezoeker
– Eén keer per week bezoek volgens in planning op de website
– De ingeplande tijd bedraagt een uur. Dit is inclusief gezondheidscheck, temperatuur opmeten, instructie, bezoek en verlaten van het pand.
– Het opvolgen van de richtlijnen: handhygiëne, 1,5 meter afstand houden en niet komen als u klachten heeft als hoesten, verkoudheid of koorts
– Verdere voorwaarden (lees deze goed door): klik hier

De vaste bezoeker kan zich inschrijven via de home pagina/bezoek, maximaal 1 moment per week. Let daarbij op dat u op de juiste afdeling inschrijft.
De bezoeker meldt zich vanaf de buitenzijde bij de FC-seal, waar hij/ zij ontvangen wordt door een gastvrouw.

Bezoekhoek (telefonie) en spreek/luisterverbinding
Ook blijft één bezoekhoek (telefonie) en de bezoekersruimte met spreek/luisterverbinding van kracht. Ook hiervoor kan gereserveerd worden. Voor de bezoekhoek (telefonie) is het van belang dat u zelf een mobiele telefoon meeneemt. Het nummer waarnaar u belt staat vermeld bij de bezoekhoek. De bezoekhoek bevindt zich aan de buitenzijde van It Fermidden op het terras bij het raam naast de hoofdingang. De bewoner zit aan de binnenzijde aan de andere kant van het raam.

De spreek/luisterverbinding is binnen en te bereiken via ons terras aan de voorzijde. Middels audioverbinding komt u in contact met de bewoner, gescheiden door plexiglas.
U kunt een afspraak maken via het inschrijfformulier, welke gepubliceerd staat op onze home pagina/bezoek. Ook hiervoor geldt dat u zich kunt inschrijven voor maximaal één moment per week. Bij de bezoekhoek (telefonie) en spreek/luisterverbinding bent u welkom met maximaal twee personen.

Om te zorgen dat de bewoner op tijd aanwezig kan zijn bij het bezoekhoekje/bezoekruimte, vragen wij u minimaal 24 uur van tevoren te reserveren.

Vragen & Antwoorden betreffende het Coronavirus

Het kabinet heeft in maart besloten om de deuren van verzorgings- en verpleeghuizen te sluiten in verband met het Coronavirus. Dit geldt ook voor Leppehiem. Een maatregel die nodig is in de strijd tegen het virus. We beseffen dat het geen bezoek kunnen ontvangen en niet naar buiten kunnen grote impact heeft op uw leven. Gelukkig is er onderwijl wat verruiming en is het mogelijk om een bewoner te bezoeken in het appartement (1 vaste bezoeker per bewoner) of via een spreek/luisterverbinding of via telefonie elkaar alsnog te kunnen spreken en zien. Wilt u van één van de mogelijkheden gebruik maken? Klik hier voor meer informatie en reserveren.

We zijn bezig met verschillende initiatieven om het voor u zo comfortabel mogelijk te maken. Zoals buiten concerten houden, brieven schrijven en tekeningen van kinderen, verstrekken van boeken en puzzels en beeldbellen met familie. Op deze manier hopen we deze periode voor u wat te verzachten. Wij staan ook open voor ideeën van u of uw naasten.

Een uitzondering wordt gemaakt voor bewoners in de laatste levensfase, zodat er een mogelijkheid is om afscheid te kunnen nemen voor de naasten. Dit wordt in overleg gedaan met de verpleegkundige.

In de bijlage leest u welke oplossingen we hebben voor onder andere de was (punt 13) en de boodschappen (punt 14).

 Heeft u vragen?
Op de website van Leppehiem kunt u de meest recente informatie vanuit Leppehiem vinden: www.leppehiem.nl .

Heeft u vragen voor ons? Dan kunt u ons bellen via (0566) 654 654 of mailen zorgregistratie@leppehiem.nl .

Weet dat we met u meeleven en steeds op zoek zijn naar manieren om deze periode dragelijk(er) te maken.

Bijlagen:
Vragen en antwoorden Leppehiem i.v.m. het Coronavirus
Boodschappenlijst

 

Coronavirus: Kom jij ons helpen?

Ook bij Leppehiem hebben we behoefte aan mensen die ons tijdens de periode van het coronavirus kunnen helpen. Van veel kanten wordt ons hulp aangeboden. Dat waarderen wij enorm!

Op dit moment is Leppehiem gesloten voor bezoek. Dit heeft een grote impact op bewoners, maar zeker ook op het personeel.
We willen graag in kaart brengen wie ons wil helpen. Heb je een zorgachtergrond, of ben je in opleiding  in deze sector? Schroom dan niet en meld je aan. Ook zijn we op zoek naar mensen die ondersteuning kunnen bieden in schoonmaak, keuken (zelfstandig KOK) en maaltijdrijders. We houden de richtlijnen van het RIVM aan dat betekent ook dat we ouderen van 70 jaar of ouder vragen om thuis te blijven.
Wil je ons helpen? Klik hier en vul het formulier in en mail deze naar personeelszaken@leppehiem.nl. Zo kunnen wij je op de juiste manier inzetten, als dat nodig is.

Samen zorgen we voor de kwetsbare mensen in onze samenleving en proberen het eenzaamheidvirus zo goed mogelijk te bestrijden.

Verpleeghuizen dicht – ook Leppehiem. Dan doen we dit toch in het belang van een ieder?

Vandaag zijn een aantal mensen op bezoek geweest bij Leppehiem ondanks dat de regering heeft gezegd dat bezoek aan verpleeghuizen niet langer mogelijk is vanwege Corona. Iemand heeft zich voorgedaan als medewerker terwijl anderen via de tuindeur van hun vader of moeder naar binnen zijn gegaan.

Wij begrijpen uw behoefte aan contact met uw vader of moeder. Zoals de Koning al zei:”Juist nu wilt u maar een ding: hun hand vasthouden. Troost geven.”

U kunt uw kwetsbare vader of moeder, kwetsbare ouders van anderen en ons personeel helpen door de maatregelen serieus te nemen en niet op bezoek te komen. Als uw vader of moeder stervende is, maken we in overleg het afscheid mogelijk.

Wij doen er alles aan om het eenzaamheidsvirus te stoppen. Vandaag is er vanaf de buitenkant van het gebouw gezongen voor alle bewoners en Eksa heeft een IPad geschonken zodat bewoners kunnen beeldbellen met u. Ook hebben we Coronacorrespondentie op poten gezet, waarbij leerlingen van het dr Nassaucollege gevraagd zijn een brief te schrijven voor de bewoners van Leppehiem. Wij blijven nadenken over manieren om het voor u, uw vader of moeder zo comfortabel mogelijk te maken.

Laten we met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor uw kwetsbare vader of moeder en voor het personeel. Er zijn ook andere manieren om er voor hun te zijn. We staan er tevens voor open als u hiervoor ideeën heeft.

Inge Scholing
Bestuurder

Update 20 maart: Doet u de was/ boodschappen voor een familielid?

Wanneer u kleding wast en/of boodschappen doet voor uw familielid

We streven ernaar om hier begin komende week een oplossing voor klaar te hebben. Wanneer de was en boodschappen tot maandag kunnen wachten, dan zou dat fijn zijn. Wanneer dit niet lukt, kunt u de boodschappen en schone was bij de deur zetten en aanbellen. Er komt dan iemand van Leppehiem naar buiten om de was/eten mee naar binnen te nemen.

Wilt u de naam van de bewoner bij de boodschappen of de was schrijven? Wij vragen dit, omdat meerdere mensen boodschappen of was brengen. Bij voorbaat dank.

Update Coronavirus: Leppehiem sluit voor bezoek

Het kabinet heeft vandaag het besluit genomen om alle verpleeghuizen in de ouderenzorg preventief te sluiten voor bezoek en voor alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Dit geldt ook voor Leppehiem. Dit betekent dat onze bewoners geen bezoekers meer mogen ontvangen. Uitzonderingssituatie zijn verwanten van bewoners die zich in een palliatieve fase bevinden. Hiervoor worden maatwerk afspraken gemaakt via de verpleegkundige.

De maatregel gaat in op vrijdag 20 maart en duurt in eerste instantie tot en met 6 april.
Deze ingrijpende maatregel is nodig om onze bewoners, hun naasten en collegae te beschermen.

Beroep op begrip en medewerking
Het kabinet realiseert zich dat dit een zware, maar onontkoombare maatregel is met veel impact voor bewoners, familieleden, bekenden, verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde en anderen in de verpleeghuizen. Ook wij, Leppehiem, ervaren dit zo en snappen dat dit voor een ieder erg lastig is.

Wanneer u kleding wast en/of boodschappen doet voor uw familielid
We streven ernaar om hier begin komende week een oplossing voor klaar te hebben. Wanneer de was en boodschappen tot maandag kunnen wachten, dan zou dat fijn zijn. Wanneer dit niet lukt, kunt u de boodschappen en schone was bij de deur zetten en aanbellen. Er komt dan iemand van Leppehiem naar buiten om de was/eten mee naar binnen te nemen.

Update Coronavirus 17 maart

U hebt waarschijnlijk allen geluisterd naar de boodschap van onze minister president Mark Rutte over de bestrijding van het Coronavirus. De insteek is kwetsbare ouderen zoveel mogelijk te beschermen. Om er mede voor te zorgen dat het geschetste scenario wordt behaald hebben wij besloten tot nog meer maatregelen.

Wat kunt u doen?
Het van belang om de actuele situatie rondom het coronavirus te volgen via de website van het RIVM en GGD Fryslân. Ook op Omrop Fryslân treft u actuele informatie aan.
Probeer te voorkomen dat u virussen krijgt of aan anderen geeft:
• Geen handen schudden!
• Houd ongeveer 1 ½ meter afstand van elkaar
• Was uw handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elle boog
• Gebruik papieren zakdoekjes

Bezoekersregeling: Wees terughoudend met bezoek aan ons
Daarom hanteren wij de richtlijn om bezoek verder te beperken. Dit betekent dat er 1 bezoeker per bewoner wordt toegelaten, en wel zoveel mogelijk dezelfde persoon. Uitzondering is mogelijk wanneer een bewoner zich in zijn/haar laatste fase van het leven bevindt in goed overleg met de verpleegkundige. Daarnaast is Leppehiem alleen toegankelijk via de hoofdingang. Alle andere in- en uitgangen zijn afgesloten. De bezoeker wordt verzocht zich te melden en rechtstreeks van de ingang, naar kamer, naar uitgang te gaan.

Bezoekers mogen niet meer op bezoek komen bij een bewoner als hij/ zij:
• Hoest of,
• Verkouden is of,
• Keelpijn heeft en/of,
• Koorts heeft,

Dringend verzoek niet in Leppehiem te komen als u de afgelopen 14 dagen in Zuid-Nederland of het buitenland bent geweest. Is het langer geleden, en heeft u geen gezondheidsklachten (minimaal 24 uur klachtenvrij), dan bent u weer welkom.

Kunt u door deze maatregelen minder op bezoek komen dan gewoonlijk? Probeer dan bijvoorbeeld telefonisch contact te houden met uw naaste.

Komt u op bezoek?
• Desinfecteer uw handen voor en na het bezoek
• Verkouden of grieperig? Dan thuisblijven!
• Maximaal 1 persoon per bewoner en zoveel mogelijk dezelfde bezoeker
• Ga rechtstreeks naar/van het appartement naar de hoofdingang
• Houd ongeveer 1 ½ meter afstand van elkaar
• Geen handen schudden

En verder:
• De kapsalon is vanaf heden gesloten
• Het restaurant It Fermidden is gesloten
• Bloedprikken in Leppehiem op dinsdag en vrijdag is niet meer mogelijk.
• De fysiotherapeut komt alleen nog in het appartement en er wordt niet meer geoefend op de gang of in de oefenruimte.
• Alle afspraken met de pedicure zijn afgezegd.
• Betalen in het winkeltje kan alleen op rekening, niet meer contant.

Wij begrijpen dat dit verregaande maatregelen zijn, maar wij vinden deze wel noodzakelijk ter bescherming van onze bewoners.

Voorlopig geen bloedprikken bij Leppehiem

In verband met corona maatregelen (preventief) is in overleg met de huisartsen besloten dat het bloedprikken bij Leppehiem voorlopig niet meer plaatsvindt.
Is er sprake van een urgente medische noodzaak: dan kunt u een aanvraag doen bij uw huisarts.

Wij vertrouwen op uw begrip voor deze situatie!

Informatie Coronavirus 13 maart

In het vorige bericht heeft kunt u lezen hoe Leppehiem omgaat met het Coronavirus. Vandaag hebben we besloten onze maatregelen aan te scherpen gezien de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Dit om het risico op verdere verspreiding zo klein mogelijk te houden.

Het risico van verspreiding van het coronavirus is het grootst wanneer er groepen mensen bij elkaar zijn. Hoe vervelend ook, we zijn genoodzaakt om de onderstaande aanvullende maatregelen te nemen om onze bewoners te beschermen:
• Alle activiteiten worden afgelast
• ’t Fermidden gaat dicht. Bewoners die normaal gesproken in ’t Fermidden eten, krijgen dit nu op het appartement.
• Het zwembad gaat dicht
• De huiskamers op somatiek Begane Grond en 1e etage gaan dicht. De huiskamer medewerkers werken wel gewoon en assisteren op de afdeling. Zij kunnen eventueel ook even bij de bewoners die normaal gesproken op de huiskamer zijn, op bezoek gaan.
• Bezoek is beperkt toegestaan: maximaal 2 personen. Deze personen mogen geen verkoudheidsklachten hebben!
• Dagondersteuning wordt gesloten

Wij vragen uw begrip voor de situatie.