Nieuwe bestuurder Leppehiem

De Raad van Toezicht heeft de heer Paul Mutsaers (1978), woonachtig te Heerenveen, per 1-4-2022 benoemd tot bestuurder van Mienskipssintrum Leppehiem.

Paul Mutsaers was werkzaam als algemeen directeur bij GGZ Friesland.
Wij zien in hem iemand met een grote gedrevenheid voor de zorg en de positie van de cliënt, waarbij hij vertrouwt op de deskundigheid van de medewerkers.

Paul Mutsaers heeft een achtergrond als verpleegkundige en heeft vervolgens diverse management- en directiefuncties bekleed.

Corona: mogelijkheden bezoek per 16 juli

Leppehiem volgt de landelijke versoepelingen en specifiek voor onze sector volgen wij de adviezen die de Regionale Adviescommissie Infectiepreventie Noord Nederland (RAINN) heeft uitgebracht aan het Regionaal Orgaan Niet Acute Zorg (RONAZ.)

Door de landelijke toename van het aantal besmettingen en ook binnen Friesland zijn we helaas genoodzaakt -in lijn met bovenstaande- de maatregelen aan te halen. Belangrijkste wijziging is het dragen van mondkapjes door medewerkers, bewoners en bezoekers op onze zorglocatie.

We raden u aan, om voor uw bezoek aan Leppehiem de actuele bezoekregeling te lezen op onze bezoek pagina: https://leppehiem.nl/bezoek/

Nieuw Lid Raad van Toezicht

Met ingang van 1 juli is Geke Hoekstra toegetreden tot de Raad van Toezicht van Leppehiem. Met deze benoeming, in afstemming met de ondernemingsraad en de cliëntenraad van Leppehiem, is de in maart ontstane vacature ingevuld. Mevrouw Hoekstra is sinds 2016 algemeen directeur van oogheelkundig medisch centrum (Omc) Hanzekliniek in Groningen. Het grootste deel van haar loopbaan werkte zij als HRM professional, meestal in de rol van hoofd van de afdeling. Inmiddels is zij woonachtig in Wirdum, maar daarvoor heeft zij met haar gezin bijna 25 jaar in Nes gewoond. Akkrum en ook Leppehiem zijn haar dus bekend. De Raad van Toezicht prijst zich gelukkig met deze deskundige aanvulling en ziet uit naar de samenwerking.

Verdere versoepelingen Corona-maatregelen

Met ingang van 9 juni versoepelt Leppehiem verdergaand de coronamaatregelen:

Basismaatregelen
De basismaatregelen blijven onverminderd van kracht: Dus houd 1,5 meter afstand van elkaar, draag een mond/neusmasker, en was regelmatig uw handen.

Bezoek
Vanaf 9 juni zijn er weer 4 bezoekers tegelijkertijd welkom, mits de basismaatregelen in acht genomen worden. Het is dus de bedoeling dat bezoekers ook in het appartement 1,5 meter afstand houden. Als dat niet lukt, kan het bezoek na elkaar komen. Bezoek draagt een mond/neusmasker, ook in het appartement, registreert zich bij de receptie en blijft bij klachten thuis. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meer meegerekend bij de 4 bezoekers.

Registratie
Het is nog nodig om bezoek te registeren. Mocht er een besmetting zijn in Leppehiem, dan kan er in overleg met o.a. de GGD bron- en contactonderzoek worden gedaan. Via bron-, en contactonderzoek zijn we met elkaar sneller in staat om eventuele besmettingen weer in te dammen.

Bezoek van externen
In deze fase blijven we terughoudend in het ontvangen van externe partijen in Leppehiem, tenzij dit bezoek noodzakelijk is.

Activiteiten
Activiteiten in het Fermidden hoeven niet meer in de bubbel van de afdeling te worden georganiseerd. Zolang de basismaatregelen in acht genomen worden, kunnen activiteiten afdeling overstijgend plaats vinden, met een maximum van 30 personen (inclusief begeleiding.)

Dagbesteding voor externen blijft ook in deze fase, net als nu, mogelijk.

Restaurant
Vanaf 9 juni is het weer mogelijk in het restaurant te eten (met een maximum aantal van 30 personen.) Bezoek kan in het restaurant ook weer komen mee-eten. Er zijn 2 tafels vrij om met een gast te eten. In overleg is er, afhankelijk van de animo, eventueel extra ruimte voor gasten (binnen de groepsgrootte van 30 personen.) Bezoekers kunnen zich hiervoor aanmelden bij de receptie. Op de kamer mee-eten is helaas nog niet toegestaan.

Zwembad
Bewoners kunnen weer gebruik maken van het zwembad. Ook de zwemlessen voor kinderen vinden al enige tijd weer plaats. Voor overige partijen is het zwembad nog gesloten.

Versoepeling bezoekregeling m.i.v. 16 april

Wij zijn heel blij dat we, doordat de meeste bewoners ervoor hebben gekozen zich te laten vaccineren, de bezoekregeling kunnen gaan versoepelen. Met ingang van vrijdag 16 april kunnen er weer twee bezoekers per dag langskomen. Dit aantal is inclusief kinderen. Deze bezoekers mogen tegelijkertijd komen, maar ook apart van elkaar en hoeven niet uit een vaste groep bezoekers (bubbel) te komen. Bezoek kan plaatsvinden op de eigen kamer. Bezoek ontvangen in de gemeenschappelijke ruimtes is helaas nog niet mogelijk.
De overige maatregelen blijven hierbij in stand en wij doen een dringend beroep op u om deze strikt te blijven naleven. Dus:

• Bezoek registreert zich bij de receptie.
• Houdt altijd voldoende (ten minste 1.5 meter) afstand.
• Bezoek desinfecteert handen bij binnenkomst.
• Bezoek draagt een medisch mondneusmasker (Type IIR.) Dit is verplicht, ook op de kamer. Deze mondneusmaskers vindt u bij de receptie.
• Bij klachten blijft bezoek thuis.

Versoepeling bezoekregeling per 16 maart

Voor wat betreft bezoek volgen we de landelijke en regionale richtlijnen. Dit betekent dat bewoners van Leppehiem en de aanleunwoningen bezoek mogen ontvangen. Gezien het aantal besmettingen in Friesland en een nog besmettelijker Britse variant in omloop, hebben we besloten in lijn met het landelijke advies tot 15 maart onze huidige bezoekregeling te blijven volgen. Vanaf 16 maart versoepelen we de bezoekregeling. Het is dan mogelijk dat een bewoner één persoon per dag ontvangt. Hierbij mag binnen een week gevarieerd worden met 2-3 vaste personen. In de week erop mogen dat dan of dezelfde personen, of 2-3 nieuwe vaste personen zijn.

Wanneer u onze locatie bezoekt vragen wij u strikt aan de onderstaande maatregelen te houden:
• Bezoek komt alleen. Stem uw bezoek indien nodig af met andere familieleden/naasten
• Bezoek registreert zich bij de receptie
• Houd altijd voldoende (ten minste 1.5 meter) afstand
• Bezoek desinfecteert handen bij binnenkomst, was uw handen vaak en goed
• Bezoek draagt een medisch mondneusmasker (Type IIR.) Dit is verplicht, ook op de kamer. Deze mondneusmaskers vindt u bij de receptie
• Bij klachten, blijft bezoek thuis en laat zich in dat geval zo snel mogelijk testen. Bij een
positieve uitslag blijft vervolgens het hele gezin thuis en volg de richtlijnen van de GGD goed op. Geeft u alstublieft deze informatie ook aan ons door, zodat wij hierop kunnen anticiperen.

Quarantaine Lytshûs

Helaas moeten wij berichten dat bij de afdeling Lytshûs een Coronabesmetting is vastgesteld. Het betreft een bewoner van deze afdeling.

Het crisisteam is naar aanleiding van de besmetting op het Lytshûs bijeen geweest en heeft volgens protocol bron-, en contactonderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek zijn de volgende besluiten genomen:
– Om verdere verspreiding te voorkomen is de gehele afdeling Lytshûs in quarantaine gegaan. De afdeling gaat in ieder geval voor 10 dagen dicht. Dit betekent dat de quarantaine in principe eindigt op zaterdag 6 maart. Afhankelijk van de situatie kan de quarantaine worden verlengd;
– Op de afdeling nemen we extra beschermende maatregelen. De medewerkers dragen tijdelijk naast het mond/neusmasker ook handschoenen, een schort en een spatbril;
– De bewoners en medewerkers van Lytshûs worden zo snel mogelijk getest. Voor het aflopen van de quarantaineperiode gebeurt deze test nogmaals. Dit is volgens de recent aangepaste richtlijn van o.a. de GGD.

Alle gemaakte afspraken zijn tot stand gekomen in een samenwerking tussen het crisisteam en de Specialist Ouderengeneeskunde. De huisartsen en de GGD zijn ook betrokken. Bewoners in quarantaine kunnen tijdelijk, tot nader orde helaas geen bezoek ontvangen.

Wat betekent dit voor de overige bewoners?
De huidige maatregelen van Leppehiem blijven van kracht: klik hier
Daarnaast blijft het dringende advies voor bewoners niet zelf op bezoek te gaan. Wandelen of fietsen kan natuurlijk.

We vragen iedereen goed te letten op Corona gerelateerde klachten: verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/ of smaak. Laat het ons weten en laat u testen. Op deze manier zijn we er snel bij!

Wij begrijpen goed dat de getroffen maatregelen ingrijpend zijn voor bewoners en onze medewerkers. Wij doen er alles aan bewoners en collega’s zo goed mogelijk te ondersteunen in deze periode.

Met vriendelijke groeten,
Inge Scholing
Bestuurder

Verruiming bezoekregeling per 18 februari

Voor wat betreft bezoek volgen we de landelijke en regionale richtlijnen. Dit betekent dat bewoners van Leppehiem en de aanleunwoningen bezoek mogen ontvangen. Gezien het hoge aantal besmettingen in Friesland en een nog besmettelijker Britse variant in omloop, hebben we besloten om tot nader order per cliënt/bewoner één vaste bezoeker per week toe te staan. Deze vaste bezoeker kan dagelijks of een paar keer per week langskomen. Tevens kan de vaste bezoeker per week wisselen, zodat andere familieleden of bekenden langs kunnen komen. Voor kinderen wordt geen uitzondering gemaakt. De week loopt van maandag t/m zondag.

Wanneer u onze locatie bezoekt vragen wij u strikt aan de onderstaande maatregelen te houden:
• Bezoek komt alleen. Stem uw bezoek indien nodig af met andere familieleden/naasten
• Bezoek registreert zich bij de receptie
• Houd altijd voldoende (ten minste 1.5 meter) afstand
• Bezoek desinfecteert handen bij binnenkomst, was uw handen vaak en goed
• Bezoek draagt een medisch mondneusmasker (Type IIR.) Dit is verplicht, ook op de kamer. Deze mondneusmaskers vindt u bij de receptie
• Bij klachten, blijft bezoek thuis en laat zich in dat geval zo snel mogelijk testen. Bij een
positieve uitslag blijft vervolgens het hele gezin thuis en volg de richtlijnen van de GGD goed op. Geeft u alstublieft deze informatie ook aan ons door, zodat wij hierop kunnen anticiperen.

Bezoekmomenten
Bezoek ontvangen we graag op het appartement, waarbij we vragen dat men zich intekent bij de receptie in verband met eventueel bron- en contactonderzoek. Beperk daarnaast het contact met andere bewoners.

Van belang
Voor Leppehiem zijn de richtlijnen van het RIVM leidend. Denk hierbij aan: handhygiëne, 1,5 meter afstand houden en niet komen wanneer u klachten heeft als hoesten, verkoudheid of koorts.
Verdere voorwaarden: klik hier.

Bezoek van externen, welke geen familie of verwanten van bewoners zijn -denk aan onder andere leveranciers- beperken we zoveel mogelijk. Wij vragen u vooraf even af te stemmen met de medewerker van Leppehiem waarmee u een afspraak heeft of bezoek aan Leppehiem of eventueel een andere manier de voorkeur heeft.

Onze ervaringen van de afgelopen tijd…..
maken dat wij bezoekers er dringend op willen wijzen gezondheidsklachten bij ons te melden. Ook wanneer deze ontstaan (in drie dagen) na het bezoek aan Leppehiem. U kunt dit doorgeven aan de receptie. Is er sprake van positief geteste huisgenoten van bezoekers, dan horen wij dat ook graag. Houd alstublieft niets achter!
Wij kunnen maatwerkafspraken maken. Ook wanneer sprake is van een besmetting en de situatie vraagt erom, dan kunnen wij alsnog maatwerkafspraken maken omtrent bezoek.

Spreek/luisterverbinding
Als extra mogelijkheid hebben we een bezoekersruimte met spreek/luisterverbinding. Deze kan worden gereserveerd en is te bereiken via ons terras aan de voorzijde. Middels audioverbinding komt u in contact met de degene die u bezoekt, gescheiden door plexiglas.

U kunt een afspraak voor bezoek middels de spreek/luisterverbinding maken via het inschrijfformulier welke te vinden is op onze bezoekpagina.

Om te zorgen dat alles soepel verloopt graag 48 uur van tevoren reserveren!

Bezoekregeling per 15 januari!

Op donderdag 14 januari is de Britse variant van het coronavirus vastgesteld in een Fries woonzorgcentrum in Surhuisterveen. In korte tijd zijn veel bewoners besmet geraakt met naar alle waarschijnlijkheid deze nieuwe variant. Omdat de Britse mutatie nog besmettelijker is dan andere varianten hebben alle Friese ouderenzorginstellingen van de GGD het dringende advies gekregen de huidige maatregelen uit voorzorg nog verder aan te scherpen.

Dit betekent voor Leppehiem het volgende:
Bezoek blijft gelukkig mogelijk. Om de kans zo klein mogelijk te maken dat de Britse variant van het coronavirus Leppehiem binnenkomt, hebben we met pijn in het hart besloten dat bewoners vanaf heden 15 januari, één bezoeker per week kunnen ontvangen. Dit betekent helaas ook dat vrijwilligers voorlopig geen bewoners kunnen bezoeken.

De volgende maatregelen blijven daarbij gelden:
• Bezoek registreert zich bij de receptie
• Houd altijd voldoende (ten minste 1.5 meter) afstand
• Bezoek desinfecteert handen bij binnenkomst, was uw handen vaak en goed
• Bezoek draagt een medisch mondneusmasker (Type IIR.) Dit is verplicht, ook op de kamer. Deze mondneusmaskers vindt u bij de receptie.
• Bij klachten, blijft bezoek thuis en laat zich in dat geval zo snel mogelijk testen. Bij een
positieve uitslag volg de richtlijnen van de GGD goed op. Geeft u alstublieft deze informatie ook aan ons door, zodat wij hierop kunnen anticiperen.

Laten we voor ogen houden dat dit een tijdelijke maatregel betreft en wij deze alleen invoeren om de veiligheid van onze bewoners en onszelf te waarborgen.

Bezoekers die zich niet houden aan de regels worden hierop aangesproken door onze collega’s. Als zij hun gedrag hierop niet aanpassen, wordt dit gerapporteerd aan het crisisteam van Leppehiem, waarna er een gesprek volgt met de bestuurder en één van de leden van het crisisteam.

Lytshûs in quarantaine

Helaas moeten wij u berichten dat op onze afdeling Extramuraal Lytshûs, sprake is van een nieuwe Coronabesmetting. Het betreft een medewerker van deze afdeling.
Het crisisteam is naar aanleiding van deze besmettingen bijeengeweest en heeft volgens protocol bron-, en contactonderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek zijn de volgende besluiten genomen:
– Om verdere verspreiding te voorkomen is de gehele afdeling Lytshûs vandaag in quarantaine gegaan. De afdeling is gisteravond dicht gegaan voor in ieder geval 10 dagen. Dit betekent dat de quarantaine in principe eindigt op 22 januari. Afhankelijk van de situatie kan de quarantaine verlengd worden.
– De besmette bewoners blijven uiteraard in isolatie en zullen op hun appartement verzorgd worden door medewerkers in volledige bescherming.
– Op de afdeling nemen we extra beschermende maatregelen. De medewerkers dragen tijdelijk naast het mond/neusmasker ook handschoenen, een schort en een spatbril.

Alle afspraken die zijn gemaakt, zijn tot stand gekomen in een samenwerking tussen het Crisisteam Specialist Ouderengeneeskunde, huisartsen en de GGD. De bewoners en eerste contactpersonen zijn door ons persoonlijk op de hoogte gesteld. Bewoners in quarantaine kunnen tijdelijk, tot nader orde helaas geen bezoek ontvangen. Voor de overige bewoners van Leppehiem blijft bezoek mogelijk, volgens de gisteren gecommuniceerde aangescherpte bezoekregeling.
De basisregels blijven onverminderd van kracht. Houd dus minimaal 1.5 meter afstand, was uw handen goed en vaak en draag een mond/neusmasker.

Wij begrijpen goed dat de getroffen maatregelen ingrijpend zijn voor de bewoners en voor onze medewerkers. Wij doen er alles aan onze bewoners en collega’s zo goed mogelijk te ondersteunen in deze periode.