Bezoekregeling per 15 januari!

Op donderdag 14 januari is de Britse variant van het coronavirus vastgesteld in een Fries woonzorgcentrum in Surhuisterveen. In korte tijd zijn veel bewoners besmet geraakt met naar alle waarschijnlijkheid deze nieuwe variant. Omdat de Britse mutatie nog besmettelijker is dan andere varianten hebben alle Friese ouderenzorginstellingen van de GGD het dringende advies gekregen de huidige maatregelen uit voorzorg nog verder aan te scherpen.

Dit betekent voor Leppehiem het volgende:
Bezoek blijft gelukkig mogelijk. Om de kans zo klein mogelijk te maken dat de Britse variant van het coronavirus Leppehiem binnenkomt, hebben we met pijn in het hart besloten dat bewoners vanaf heden 15 januari, één bezoeker per week kunnen ontvangen. Dit betekent helaas ook dat vrijwilligers voorlopig geen bewoners kunnen bezoeken.

De volgende maatregelen blijven daarbij gelden:
• Bezoek registreert zich bij de receptie
• Houd altijd voldoende (ten minste 1.5 meter) afstand
• Bezoek desinfecteert handen bij binnenkomst, was uw handen vaak en goed
• Bezoek draagt een medisch mondneusmasker (Type IIR.) Dit is verplicht, ook op de kamer. Deze mondneusmaskers vindt u bij de receptie.
• Bij klachten, blijft bezoek thuis en laat zich in dat geval zo snel mogelijk testen. Bij een
positieve uitslag volg de richtlijnen van de GGD goed op. Geeft u alstublieft deze informatie ook aan ons door, zodat wij hierop kunnen anticiperen.

Laten we voor ogen houden dat dit een tijdelijke maatregel betreft en wij deze alleen invoeren om de veiligheid van onze bewoners en onszelf te waarborgen.

Bezoekers die zich niet houden aan de regels worden hierop aangesproken door onze collega’s. Als zij hun gedrag hierop niet aanpassen, wordt dit gerapporteerd aan het crisisteam van Leppehiem, waarna er een gesprek volgt met de bestuurder en één van de leden van het crisisteam.

Lytshûs in quarantaine

Helaas moeten wij u berichten dat op onze afdeling Extramuraal Lytshûs, sprake is van een nieuwe Coronabesmetting. Het betreft een medewerker van deze afdeling.
Het crisisteam is naar aanleiding van deze besmettingen bijeengeweest en heeft volgens protocol bron-, en contactonderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek zijn de volgende besluiten genomen:
– Om verdere verspreiding te voorkomen is de gehele afdeling Lytshûs vandaag in quarantaine gegaan. De afdeling is gisteravond dicht gegaan voor in ieder geval 10 dagen. Dit betekent dat de quarantaine in principe eindigt op 22 januari. Afhankelijk van de situatie kan de quarantaine verlengd worden.
– De besmette bewoners blijven uiteraard in isolatie en zullen op hun appartement verzorgd worden door medewerkers in volledige bescherming.
– Op de afdeling nemen we extra beschermende maatregelen. De medewerkers dragen tijdelijk naast het mond/neusmasker ook handschoenen, een schort en een spatbril.

Alle afspraken die zijn gemaakt, zijn tot stand gekomen in een samenwerking tussen het Crisisteam Specialist Ouderengeneeskunde, huisartsen en de GGD. De bewoners en eerste contactpersonen zijn door ons persoonlijk op de hoogte gesteld. Bewoners in quarantaine kunnen tijdelijk, tot nader orde helaas geen bezoek ontvangen. Voor de overige bewoners van Leppehiem blijft bezoek mogelijk, volgens de gisteren gecommuniceerde aangescherpte bezoekregeling.
De basisregels blijven onverminderd van kracht. Houd dus minimaal 1.5 meter afstand, was uw handen goed en vaak en draag een mond/neusmasker.

Wij begrijpen goed dat de getroffen maatregelen ingrijpend zijn voor de bewoners en voor onze medewerkers. Wij doen er alles aan onze bewoners en collega’s zo goed mogelijk te ondersteunen in deze periode.

Aangescherpte bezoekregeling Leppehiem

Net als in de rest van Nederland maakt Leppehiem zich ook zorgen omtrent Corona. Na de sluiting van onze locatie in het voorjaar 2020 hebben we gezegd: “Dit nooit weer”. Op dit moment is de vraag of we dat wel kunnen volhouden. Om ons heen zien we dat sommige organisaties weer overgaan tot sluiting. Met het hoge aantal besmettingen in Friesland en een nog besmettelijker Britse variant van het coronavirus in omloop (ook in Friesland!), wordt sluiting helaas ook voor ons weer een scenario om rekening mee te houden.

Vaak moeten we helaas concluderen dat het virus wordt binnengebracht door bezoekers die zich niet of niet goed aan de maatregelen houden. Sluiting willen we koste wat kost voorkomen. Daarom nemen we per direct een extra maatregel: tot nader order is per cliënt/bewoner één bezoeker per dag toegestaan. Wij doen nogmaals een dringend verzoek aan u om u, wanneer u onze locatie bezoekt, strikt aan de voorgeschreven maatregelen te houden. Dus:
• Bezoek komt alleen. Stem uw bezoek indien nodig af met andere familieleden/naasten.
• Bezoek registreert zich bij de receptie.
• Houd altijd voldoende (ten minste 1.5 meter) afstand.
• Bezoek desinfecteert handen bij binnenkomst, was uw handen vaak en goed.
• Bezoek draagt een medisch mondneusmasker (Type IIR.) Dit is verplicht, ook op de kamer. Deze mondneusmaskers vindt u bij de receptie.
• Bij klachten, blijft bezoek thuis en laat zich in dat geval zo snel mogelijk testen. Bij een
positieve uitslag blijft vervolgens het hele gezin thuis en volg de richtlijnen van de GGD goed op. Geeft u alstublieft deze informatie ook aan ons door, zodat wij hierop kunnen anticiperen.

Bezoekers die zich niet houden aan de regels worden hierop aangesproken door onze collega’s. Als zij hun gedrag hierop niet aanpassen, wordt dit gerapporteerd aan het crisisteam van Leppehiem, waarna er een gesprek volgt met de bestuurder en één van de leden van het crisisteam.

Somatiek 2/3 in quarantaine tot 23 december

Helaas is op onze afdeling Somatiek 2/3 sprake van Coronabesmettingen. Het betreft een bewoonster van deze afdeling en 4 medewerkers. Het crisisteam is naar aanleiding van deze besmettingen bijeen geweest en de volgende besluiten zijn genomen:
– De besmette bewoonster gaat in isolatie en zal op haar kamer verzorgd worden door medewerkers in volledige bescherming;
– Om verdere verspreiding te voorkomen is tevens besloten de gehele afdeling 2/3 in quarantaine te doen. De afdeling gaat vanavond nog dicht voor in ieder geval 10 dagen. Dit betekent dat de quarantaine in principe eindigt op 22 december Afhankelijk van de situatie kan de quarantaine verlengd worden;
– Op de afdeling nemen we extra beschermende maatregelen. Medewerkers dragen tijdelijk naast het mond/neusmasker ook handschoenen, een schort en een spatbril;
– Bovendien starten we met het wekelijks testen van de bewoners van Somatiek 2/3 op het coronavirus.

Alle afspraken die gemaakt zijn, zijn tot stand gekomen in een samenwerking tussen het crisisteam, Specialist Ouderengeneeskunde, huisartsen en de GGD. De bewoners en eerste contactpersonen zijn door ons persoonlijk op de hoogte gesteld. Bewoners in quarantaine kunnen tijdelijk, tot nader orde helaas geen bezoek ontvangen. Voor de overige bewoners van Leppehiem blijft bezoek mogelijk.

Bezoekt u Leppehiem?
Onze ervaringen van de afgelopen tijd maken dat wij bezoekers er nogmaals dringend op willen wijzen gezondheidsklachten van zichzelf en hun huisgenoten bij ons te melden. Houd u alstublieft niets achter. Ook wanneer sprake is van een besmetting en de situatie vraagt erom, kunnen wij maatwerkafspraken maken omtrent bezoek.
De Basisregels voor bezoek blijven onverminderd van kracht. Houd dus minimaal 1.5 meter afstand, was uw handen goed en vaak en draag een mond/neusmasker.

Wij begrijpen goed dat de getroffen maatregelen ingrijpend zijn voor de bewoners en voor onze medewerkers. Wij doen er alles aan onze bewoners en collega’s zo goed mogelijk te ondersteunen in deze periode.

Nieuwe corona besmetting

Helaas, is in Leppehiem bij één van de bewoners van somatiek 2/3 het coronavirus vastgesteld op 4 december.
Na de vastgestelde besmetting hebben wij conform protocol een bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er op de afdeling uitstekend volgens de richtlijnen is gewerkt.
Leppehiem heeft voor de komende periode naast de gebruikelijke werkwijze bij een geconstateerde coronabesmetting specifieke afspraken gemaakt: een aantal medewerkers zijn in thuis quarantaine gegaan, is men extra alert op gezondheidsklachten, contactmomenten met de afdeling zijn tot een minimum beperkt en wordt de komende 10 dagen met dezelfde vaste medewerkers gewerkt.

Voor bewoners en bezoekers somatiek 2/3
Voor bewoners en bezoekers gelden nu nog geen beperkingen, daar is op dit moment geen reden voor. Naast bovengenoemde maatregelen blijven de basismaatregelen onverminderd van kracht. We verzoeken u zich aan de geldende maatregelen te blijven houden. Houd dus minimaal 1.5 meter afstand, was uw handen goed en vaak en draag in de gemeenschappelijke ruimtes een mondkapje.

Onze ervaringen van de afgelopen tijd…..
maken dat wij bezoekers er dringend op willen wijzen gezondheidsklachten bij ons te melden. Ook wanneer deze ontstaan (in drie dagen) na het bezoek aan Leppehiem. U kunt dit doorgeven aan de receptie. Is er sprake van positief geteste huisgenoten van bezoekers, dan horen wij dat ook graag. Houd alstublieft niets achter!
Wij kunnen maatwerkafspraken maken. Ook wanneer sprake is van een besmetting en de situatie vraagt erom, dan kunnen wij alsnog maatwerkafspraken maken omtrent bezoek.

We hopen dat u moed houdt en motivatie heeft om het vol te houden. Laten we elkaar daarbij goed in het oog houden.

Leppehiem Coronavrij en komt u op bezoek dan…..

Zoals u eerder heeft kunnen lezen heeft Leppehiem te maken gehad met besmettingen. We zijn blij dat we kunnen aangeven dat we momenteel weer Corona-vrij zijn. Laten we dit met elkaar zo houden! We zijn ook erg blij om te merken dat een ieder zich aan de bezoekregeling houdt.

We zijn er nog niet
Helaas daalt het aantal Corona besmettingen in het land niet en zien we een stabilisatie. In Friesland is dat ook het geval of eigenlijk het loopt op naar het landelijke gemiddelde: momenteel is onze regio als code rood (ernstig) aangeduid. Het virus is minder makkelijk op te sporen, vandaar dat de overheid ervoor kiest om het sociale verkeer te verminderen. Op deze manier hoopt de overheid dat wij met elkaar verdere verspreiding voorkomen. In dezelfde lijn van de overheid, proberen we onze bezoekregeling zo goed mogelijk te organiseren.

Op onze website hebben we de bezoekregeling opgenomen, die we aanpassen aan de actualiteit. Voordat u ons bezoekt, vragen wij u onze geldende bezoekregeling te bekijken: klik hier.

Corona besmetting binnen Leppehiem

Gelukkig gaat het in Nederland de goede kant op met het aantal Corona besmettingen. Toch blijft het virus onvoorspelbaar. Helaas, in Leppehiem hebben wij ook, sinds afgelopen woensdag (18 november), te maken met een positief geteste medewerker op de afdeling PG-Serre.

Na deze vastgestelde besmetting is conform protocol een bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Wat ertoe heeft geleid om een aantal bewoners uit voorzorg in quarantaine te laten gaan op de eigen kamer. Hun families zijn hiervan op de hoogte gesteld. Extra woonzorgondersteuning wordt gedurende deze periode voor deze bewoners ingezet. Na zeven dagen, gerekend vanaf de eerste ziektedag van de medewerker worden de bewoners in quarantaine getest. Dit is maandag 23 november. Dan wordt een nieuwe beslissing genomen. Op deze manier probeert Leppehiem zo veel mogelijk de andere bewoners van de Serre te beschermen. We zijn daarbij extra alert op het ontstaan van klachten bij bewoners van de Serre. Op de afdeling nemen we extra beschermende maatregelen om besmettingsrisico’s beperken.

Voor bezoek aan bewoners op de Serre

De bewoners in quarantaine kunnen tijdelijk, helaas geen bezoek ontvangen. Voor de overige bewoners van de Serre blijft bezoek in het eigen appartement mogelijk. Op de groep wordt geen bezoek ontvangen. Wij vragen bezoekers aan te bellen bij de Serre. Daarop wordt de bewoner gehaald voor bezoek op het eigen appartement.
De Serre is zoveel mogelijk uit de looproutes gepland. Achtergrond van deze keuze is dat er meer risico is op besmetting als mensen elkaar tegenkomen. Bewoners en bezoekers aan het Lytshus verzoeken we, indien mogelijk bovenlangs over de gang van de eerste etage te komen en te gaan. Een van de liften houden we gereserveerd voor de Serre. De andere lift blijft beschikbaar voor het overige verkeer. Ook voor de toiletten op de begane grond brengen we een scheiding aan. Het invalidentoilet is voor de Serre, het andere toilet voor bezoekers.

Voor u wellicht goed om te weten dat de GGD is geïnformeerd over deze besmetting en Leppehiem heeft nauw contact met hen.

Basisregels
Naast deze extra maatregelen blijven de basismaatregelen onverminderd van kracht. We verzoeken u zich aan de geldende maatregelen te blijven houden. Houd dus minimaal 1.5 meter afstand, was uw handen goed en vaak en draag in de gemeenschappelijke ruimtes een mondkapje.

We hopen dat u moed houdt en motivatie heeft om het vol te houden en te verbeteren. Laten we elkaar daarbij goed in het oog houden.

Update corona besmetting Leppehiem

Zoals in het vorige bericht is te lezen heeft Leppehiem op vrijdag 2 oktober ervoor gekozen -als gevolg van een positieve testuitslag bij een medewerker op een afdeling binnen Leppehiem- voor een periode van quarantaine. Hierna zijn wij gestart met het testen van alle bewoners op het coronavirus. Bij deze kunnen wij u berichten dat één bewoner positief getest is en de rest van de bewoners negatief. De familie van de bewoner die positief is getest, is inmiddels op de hoogte gebracht.

Na overleg met huisarts, Specialist Ouderen Geneeskunde en GGD is besloten om de quarantaine periode te verlengen tot en met maandag 12 oktober. Er kan tot die tijd geen bezoek langskomen. Bezoek is weer mogelijk vanaf dinsdag 13 oktober. Natuurlijk hierbij de landelijke richtlijnen volgend: maximaal drie personen, met mondkapje, handhygiëne en 1,5 meter afstand houden.

Op de andere afdelingen die niet in quarantaine zijn, is nog wel bezoek toegestaan.

Corona besmetting in leppehiem

In het hele land, ook in Friesland neemt het aantal besmettingen toe. Helaas, ook wij in Leppehiem hebben de eerste vastgestelde Corona besmetting bij een medewerker.

Uit voorzorg is de betreffende afdeling op 2 oktober voor in ieder geval 10 dagen gesloten, tot en met vrijdag 9 oktober. Er kan geen bezoek komen op deze afdeling en de medewerkers dragen naast mondkapjes en handschoenen ook een schort en een veiligheidsbril.

Direct betrokkenen zijn persoonlijk geïnformeerd over de sluiting van de betreffende afdeling. Vooralsnog is bezoek mogelijk op de andere afdelingen,die niet in quarantaine zijn.

U zult begrijpen dat dit ingrijpend is voor zowel de bewoners als de medewerkers. Wij doen er alles aan onze bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen in deze periode.

Inge Scholing
Bestuurder

Gebruik mondmasker door medewerkers en bezoek

Vanaf donderdagavond 1 oktober wordt in Leppehiem door medewerkers gewerkt met mondmaskers. Ook bezoek vragen we bij binnenkomst en tijdens het bezoek op het appartement een (eigen, niet-medisch) mondmasker te dragen.

We nemen deze maatregel omdat we ook in Friesland zien dat het Coronavirus snel om zich heengrijpt. Om bewoners, cliënten, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers te beschermen, kiezen ook wij ervoor om preventief en uit voorzorg mondmaskers te gaan dragen.
Daarnaast attenderen we u graag nogmaals op de basisregels omtrent 1,5 meter afstand, handhygiëne, ventilatie tijdens het bezoek op het appartement en het vermijden van drukte binnen en buiten Leppehiem. We willen echt tot het uiterste voorkomen dat we terug moeten naar situaties zoals we die eerder dit jaar zagen. We verwachten dan ook begrip bij alle bewoners en familieleden, zodat we samen het uiterste doen om de opkomende 2e golf te breken.

We hebben elkaar hierbij hard nodig: laten we elkaar figuurlijk stevig vast blijven houden.